חוסכים וזכאים למגוון הטבות מס בגיל +60
תיקון 190 מאפשר לכם ליהנות מתנאים ייחודיים בהטבות מס ובדמי ניהול בחיסכון כשסביבת הריבית נמוכה וערוצי ההשקעה המסורתיים כמעט לא מניבים רווחים.


יתרונות משמעותיים להפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190 :
כספים שהופקדו בקופות גמל מעבר לתקרה הם כספי קצבה מוכרת, הניתנים למשיכה בגיל 60 ומעלה כסכום הוני בניכוי מס בשיעור 15% בלבד על רווח ההון הנומינלי (במקום מס ריאלי של 25% בתיק השקעות רגיל בבנק) או כקצבה פטורה ממס לכל חיי המבוטח.

יתרונות

  • מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות

  • מעבר חופשי בין מסלולי השקעה. המעבר מתבצע ללא עלות ולא מהווה אירוע מס

  • מס רווח הון משולם רק בעת פדיון

  • אפשרות משיכה מלאה או חלקית בכל עת*

  • אפשרות להעברה בין דורית  (ירושה)

  • דמי ניהול אטרקטיביים

  • אפשרות לקבלת קצבה חודשית לכל החיים מתוך החיסכון.

  • בנוסף, הקצבה החודשית פטורה ממס הכנסה. משיכת הכספים כקצבה חודשית

לא כל אחד יכול להנות מתיקון 190, בדוק זכאותך עכשיו 058-7107031

תיקון 190

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה