תיקון 190 | תקנה 190 

חוסכים ונהנים ממגוון הטבות מס בגיל +60 - תקנה 190
תיקון 190 מאפשר לכם ליהנות מתנאים ייחודיים בהטבות מס 


יתרונות משמעותיים להפקדה לקופת גמל במסגרת תקנה 190 :
כספים שהופקדו בקופות גמל מעבר לתקרה המוטבת הם כספי קצבה מוכרת, הניתנים למשיכה בגיל 60 ומעלה כסכום הוני בניכוי מס בשיעור 15% בלבד על רווח ההון הנומינלי (במקום מס ריאלי של 25% בתיק השקעות רגיל בבנק) או כקצבה פטורה ממס לכל חיי המבוטח.

יתרונות

  • מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות

  • מעבר חופשי בין מסלולי השקעה. המעבר מתבצע ללא עלות ולא מהווה אירוע מס

  • מס רווח הון משולם רק בעת פדיון

  • אפשרות להעברה בין דורית  (ירושה)

  • דמי ניהול אטרקטיביים

  • אפשרות לקבלת קצבה חודשית לכל החיים מתוך החיסכון.

  • בנוסף, הקצבה החודשית פטורה ממס הכנסה. משיכת הכספים כקצבה חודשית

לא כל אחד יכול להנות מכל הקשור אל תיקון 190, בדוק זכאותך עכשיו 058-7107031

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה