February 16, 2017

אחרי כמעט 7 שנים של עליות בהם שוק ההון מצליח להשאיר מאחור כל מכשול, מתחילה אצל רבים להתבסס התחושה שיש לפזר את ההשקעות למוצרים שאינם קשורים ישירות לשוק ההון.

כבר תקופה ארוכה שאני ממליץ ללקוחות להרחיק רכיב מסוים מהתיק הפיננסי שלהם לתחום שאינו קשור לשוק ההון ישירות, כגון נ...

February 2, 2017

למרות כל ההפתעות שחווינו השנה, הצליחו מרבית מוצרי ההשקעה שונים לסיים את השנה בצורה מכובדת ביותר.

כמו בשנים הקודמות, אלטשולר שחם וילין לפידות מובילות את רשימת הגמל וההשתלמות, כאשר הפערים בין הראשונה ברשימה לאחרונה ברשימה, הם פערים אדירים!

אמנם בחינת ביצועים של שנה בודדת...

Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה