October 21, 2017

כל מי שראה את הסדרות המתמחים, אקס פקטור, וכמעט כל סדרה, לא יכל להתחמק מהפרסומת של חברת הראל לאונקוטסט של טבע. מה זה בכלל, ומה זה התרופות הגנומיות שכולם מדברים עליהם?

 קצרראשית, גילוי נאות: אין מדובר בפרסומת, לאור שאלות רבות שעולות החלטתי לנצל את האתר על מנת לתת הסבר.

לאח...

October 21, 2017

משרד האוצר יוצא בעוד מהלך של קרן עוקבת. רוצים לדעת מה זה והאם אתם עלולים להפגע מזה?

משרד האוצר יוצא בחודשים הקרובים בעוד מהלך של קרן עוקבת. למי שלא זוכר, אזכיר שקרן עוקבת היה מהלך של משרד האוצר מ-2016 שמטרתו איחוד קרנות פנסיה לא פעילות לתוך קרן הפנסיה הפעילה.

הבעיה הקיימ...

Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה