November 25, 2017

יש עוד חודש לסיום השנה האזרחית, ובעוד שבעבר המשמעות העיקרית לזה היתה עבור עצמאים, יש לזה משמעות גם לשכירים וגם למשקיעים. אז מה צריך להספיק עד סוף השנה?

להפקיד לגמל להשקעה:

קופות גמל להשקעה הן קופות חדשות שהושקו  לקראת סוף שנת 2016. למרות התחושה שעולה מהשם "קופות גמל", מד...

Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה