December 22, 2018

בשוק ההון ישנו מונח שנקרא ראלי סנטה או ראלי דצמבר. ראלי סנטה, מתייחס לאפקט הקלנדרי בו שוק ההון עולה בחדות בסוף השנה. בעבר ניתנו מספר הסברים לראלי דצמבר, בינהם הפקדות סוף שנה של עצמאים, ורצון הגופים המוסדיים לשפר תשואות. כמו אפקטים קלנדריים רבים כגון ראלי ינואר, גם אפקט...

Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה