March 24, 2019

בימים אלו נשלחים אליכם הביתה הדוחות השנתיים של קופות הפנסיה, הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים. 

רוב האנשים לא פותחים את הדוחות, וגם אלו שפותחים בדרך כלל מתייקים בלי להבין או פשוט מעבירים לרואה החשבון אם הם עצמאיים.

ברשת רצים מספיק מדריכים כיצד לקרוא את הדוח השנתי, וא...

March 24, 2019

פברואר 2019 המשיך את ראלי ינואר שמסתיים לו בחודש מרץ, אבל זה כבר נושא אחר. כשבוחנים את תשואות המוצרים השונים מתחילת השנה - אין ספק יש מנצל אחד וזה אלטשולר שחם. אלטשולר שהגדילו חשיפות לתוך הירידות, ונכנסו (לדבריהם) לשנת 2019 בחשיפה מנייתית מקסימליות- מצליחים להניב ביצוע...

March 16, 2019

קצבת הזקנה מביטוח לאומי, אינה מספיק. ורבים מן הסתם מסתמכים על החסכון הפנסיוני שישלים את ההכנסה שלהם לאחר הפרישה לפנסיה. לצערנו, רבים לא חסכו כראוי לפנסיה, והמדינה שמעוניינת לעודד את החסכון הפנסיוני, חוקקה בשנת 2012 את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שאחת ממטרותיו הינה להחזי...

Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה