March 21, 2020

התקופה המאתגרת והמרתקת הזו מבחינה כלכלית, תפסה את מדינות העולם בלי הרבה כלים לצאת מהמשבר הזה. אמנם חברות, ואזרחים היו מוצפים בכסף, אבל למדינות עצמן אין כלים רבים להתמודד עם המשבר הזה.

אני רוצה לעשות סדר,באלו כלים כלכליים יש על מנת לצאת מהמשבר הזה.

מוניטרי או פיסקלי

יש 2 א...

March 21, 2020

רבים עומדים עכשיו במצב לא פשוט שהיה בעבר - פיטורים או יציאה לחל"ת. לשכירים שבינינו, עוד יש איזה מקל להאחז בו בדמות ביטוח לאומי. אבל העצמאים נזנחו לגמרי.

במצב הזה אני מקבל לא מעט שיחות טלפון של שכירים או עצמאיים בנוגע לחסכון הפנסיוני שלהם. ואני רוצה לעשות סדר בכמה נקודות

...

Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה