March 1, 2016

הריבית האפסית בשוק הפכה את הדור שלנו לאדיש. מה זה משנה אם נחסוך לילדים או לא? מה זה משנה אם נחסוך לעצמנו או לא? אבל יכול להיות שדווקא הירידות בשווקים שהיו מתחילת השנה פותחות הזדמנות!


השווקים בעולם מתקנים חלק מהירידות שהיו מתחילת השנה. למרות זאת, אין ספק שראינו ירידות ח...

Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה