FSDF.jpg

שמי חיים נתן, ויש לי נסיון של מעל עשור בתחומים הפיננסים השונים. אני בעל תואר בהצטיינות בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. את ההיסטוריה הפיננסית שלי התחלתי בתחום ניהול ההשקעות, עבדתי בקרן גידור, ניהלתי קרנות נאמנות והייתי הכלכלן הראשי של מנורה מבטחים. השתתפתי במאות פגישות עם אלפי לקוחות ויועצים מסוגים שונים, ניהלתי תיקי השקעות והייתי יו"ר ועדת השקעות של חברת ניהול תיקים, וכן ועדות השקעה רבות אחרות. מתחום ההשקעות, עברתי במעבר חד מאד לתחום הבנקאות. ניהלתי סניף בנק המתמחה בבנקאות פרטית ללקוחות בעלי עושר פיננסי רב. בעבודתי בבנק נחשפתי לצורך הרב שיש ללקוחות רבים בגוף אחד שייתן ייעוץ איכותי כולל והוליסטי. כל הגעתי להקים את המשרד שלי. מאז אני והמשרד מטפלים בהצלחה בלקוחות מכל הקשת, ובעיקר בלקוחות ומשפחות אמידות, סטארטפים, אנשי עסקים ומי שמעריך שירות וידע

  אודות | חיים נתן

  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי