FSDF.jpg

שמי חיים נתן, ויש לי נסיון של כ- שני עשורים בתחומים הפיננסים השונים. אני בעל תואר בהצטיינות בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. את ההיסטוריה הפיננסית שלי התחלתי בתחום ניהול ההשקעות, עבדתי בקרן גידור, ניהלתי קרנות נאמנות והייתי הכלכלן הראשי של מנורה מבטחים. השתתפתי במאות פגישות עם אלפי לקוחות ויועצים מסוגים שונים, ניהלתי תיקי השקעות והייתי יו"ר ועדת השקעות של חברת ניהול תיקים, וכן ועדות השקעה רבות אחרות. מתחום ההשקעות, עברתי במעבר חד מאד לתחום הבנקאות. ניהלתי סניף בנק המתמחה בבנקאות פרטית ללקוחות בעלי עושר פיננסי רב. בעבודתי בבנק נחשפתי לצורך הרב שיש ללקוחות רבים בגוף אחד שייתן ייעוץ איכותי כולל והוליסטי. כל הגעתי להקים את המשרד שלי. מאז אני והמשרד מטפלים בהצלחה בלקוחות מכל הקשת, ובעיקר בלקוחות ומשפחות אמידות, סטארטפים, אנשי עסקים ומי שמעריך שירות וידע

  אודות | חיים נתן

אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתידהתוכן במסמך זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראותו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים במסמך זה או להתחייבות להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן מסמך זה אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים במסמך זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות ולפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות במסמך זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי או לגרוע מחובת בדיקת נאותות של המשקיע עצמו את ההשקעה.

 השיא בוטיק סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מ,  הינה בעלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר.

  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

ניהול תיקי השקעות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי