. . .
top of page
  • חיים נתן

המלחמה ושוק ההון (עדכון 18/11)

המלחמה ושוק ההון (עדכון 18/11)

ראשית, שוב נקווה לימים שקטים כמה שיותר. שכולם בטוב, והחטופים יחזרו במהרה, בריאים ושלמים.שבועיים מוזרים בבורסה בישראל ובעולם.


לקראת סוף אוקטובר השוק בארץ התחיל לעלות בגיבוי חד של השוק בעולם, ובעיקר בארה"ב. אחד מהדברים שתרמו רבות לעליה היה נתוני אינפלציה נמוכים בארה"ב, שהראו שהאינפלציה בארה"ב שנה לאחור היתה 3.2% בלבד. הנתון החיובי, הביא לראלי מטורף בשוק האמריקאי שנבע מהחיבור של ציפיה להפסקת עליות ריבית בארה"ב שהובילה לירידת תשואות באגרות החוב בארצות הברית, שהוביל לראלי בשוק.

מדד ה SP500 עלה במונחי אינדקס עלה מתחילת החודש בכ 7.6%. במונחי שקל, מדובר בעליה של כ- 1% בלבד עקב התחזקות השקל עליה ארחיב מיד. מדד הנאסדק 100% עלה במונחי אינדקס כ- 10%, בעוד שבמונחי שקל 3.5% בלבד. תשואה מהותית למי שמשקיע בחו"ל, בטח אם במוצרים ללא חשיפה למט"ח.
השוק המקומי התייצב על התרחיש הבטחוני המרכזי לפיו, המלחמה בעזה תיקח זמן רב, תוך כדי חזרה לשגרה עד כמה שאפשר. באותו התרחיש מדובר על ימי קרב בצפון, אבל ללא כניסה למלחמה או מטחי טילים נרחבים למרכז, ובטח ללא התערבות של ארה"ב במלחמה.

התבססות התרחיש הזה, עם הראלי בארה"ב הביא לירידה חדה בשער החליפין. נכון להיום, 18/11, שער הדולר הינו 3.72 נמוך משער הדולר של 3.84 לפני המלחמה. התחזקות השקל, אפילו מעבר לזו שלפני המלחמה, נובעת גם ממכירות הדולרים המשמעותיות של בנק ישראל וגם מהבנה בשוק שהרפורמה המשפטית לא תחזור, ולכן אין צורך להוציא כספים לחו"ל באותה העוצמה והביקוש שהיה למטבע זר לפני המלחמה. ואם לא תהיה רפורמה משפטית, ובנק ישראל מוכר מיליארדים של דולרים, האם שער החליפין יתקרב ל – 3.5 בטווח הקרוב?
המוצרים הכלליים, שירדו בין 1.8% ל-3% בחודש אוקטובר, החזירו את הרוב המוחלט של הירידות. כאשר מתחילת המלחמה נרשמת כאמור תשואה חיובית קלה כרגע שנובעת מהעליה בחו"ל ומהירידה בתשואות. גם השוק המקומי מראה עליות יפות תוך תנודיות מסויימת, אבל העליות אינן אלו שנרשמו בחו"ל.


מה עושים מפה?

קודם כל, חשוב לישון בלילה ולהיות רגוע עם מבנה התיק.

לאחר מכן, כל אחד צריך לחשוב על עצמו, מה השלב הבא במלחמה? האם אנחנו בתרחיש המרכזי של המשך מלחמה בעזה, עם ימי קרב בלבנון. או שאנחנו לקראת אירוע מהותי יותר בצפון.

אם אתם חושבים שאנחנו לקראת אירוע מהותי יותר בצפון, הרי שתשקלו לנצל את שער הדולר והעליות בשוק להסטת השקעות לחו"ל. בסופו של דבר, לפחות בטווח הבינוני, נראה שהשוק העולמי יציב יותר, בטוח יותר ומנוהל על פי אירועים כלכלים ולא בטחוניים.

מי שהוציא השקעות והסיט למזומן, צריך שוב לחשוב מה השלב הבא?

בגדול, אם שאר ההשקעות נמצאות בחו"ל, הרי שלפחות נכון לעכשיו, ההשקעה בחו"ל תקזז את היציאה מהשוק בארץ. בטח אם נמצאים במסלולים מנוטרלי שקל. ולכן, לא בטוח שהייתי עושה שינוי

בשורה התחתונה, כל תיק שונה, ואתם כמובן מוזמנים להתייעץ


Comments


bottom of page