. . .
top of page
  • חיים נתן

מה הכסף שלי עשה מתחילת השנה?

חודש מאוד מעניין היה חודש יולי. מצד אחד, ירידות חדות יחסית באסיה, השוק בארץ מדשדש,

אבל מדד מניות ה - S&P500 ממשיך לעלות. איך זה משפיע על ביצועי המוצרים והיצרנים?

וכיצד הסתיים חודש יוני?

מה הכסף שלי עשה בחודש יולי
חודש יולי ודולרים הולך?

חודש יוני היה חודש חיובי נוסף בתעשיית הפיננסים. חודש יוני מסיים חצי שנה חלומית למשקיעים, בו בממוצע, המסלולים הכלליים הניבו כ- 8%, ומסלולי המניות מעל 14%. בראייה לאחור, זהו החצי שנה הטוב ביותר בעשור האחרון, ואני בטוח שאם היינו צריכים לנחש בחודש ינואר, כיצד תיראה השנה, לא היה אחד שהיה מנחש את זה.


בין המוצרים, נשארת התמונה כאשר מסלול מחקה מדד S&P500, כמסלול של 100% מניות, נשאר כהשקעה מובילה רחבה. תיקון 190 ופוליסות חסכון מובילות את הבמה, ואלו ניהול תיקים ממשיך כצפוי לדשדש מאחור

(זאת, על פי מדד אג'יו לביצועי ניהול תיקי השקעות).

שאלות ותשובות על תיקון 190


גרף ביצועי נכסים מתחילת 2021 ועד חודש יוני 2021

תמונת הביצועים מתחילת השנה מעניינת מאוד, ומראה מהפך קטן. בעוד שהפניקס ממשיכים לשמור על הטבלה במסלול הכללי בפוליסות החיסכון. מי שמצליחה לעקוף את בית ההשקעות מור (הראשון בגיוסים מתחילת השנה), ואת אלטושלר (שסובל מחצי שנה רעה בביצועים) היא חברת הביטוח הראל. בשקט בשקט הראל במסלול הכללי הצליח לעבור את מור, אלטשולר ואקסלנס מתחילת השנה במוצרי ההשתלמות, ותיקון 190.


אנחנו כאמור עוקבים ובפגישות ושיחות עם מנהלי ההשקעות הראשיים.

החודש היה לנו כנס גדול לגמלאי אל על בסינימה סיטי, בו השתתפו אורי קרן, מנהל ההשקעות הראשי של מור, צביקה שליזנגר, מנהל השקעות חו"ל IBI, וארז וילף, מנהל השקעות גמל- אלטשולר שחם.


פאנל השקעות
פאנל השקעות


בפאנל המעניין עלו מספר תובנות:

א. סין - מספר מגבלות שהטיל הממשל בסין על השווקים, גורמים לתחושת אי נוחות בקרב המשקיעים הזרים.

הדבר מזכיר את היחס של הממשל הרוסי לבורסה, דבר שהוביל לאובדן אמון של המשקיעים הזרים ברוסיה,

ולכך שהבורסה הרוסית היא בין הזולות והמדשדשות בעולם. כידוע, לאלטשולר פוזיציה משמעותית בסין

ולמור פוזיציה קטנה. שני המנהלים טענו שהם בוחנים את הפוזיציה, או יצאו מהפוזיציה.

ב. מור הגדיל השקעות בשוק המקומי המדשדש מתחילת השנה, לעומת מדדי חול ששוברים שיאים.

ג. בתי ההשקעות יושבים בקצה העליון של החשיפה המנייתיית, עם מעל 40% חשיפה מנייתית (על פי משרד האוצר) במסלולים הכלליים.


כמו בפעמים הקודמות, מי שמוכן לקחת מסלול סינטטי שמורכב לדוגמא מ- 40% מחקה מדד S&P500, ו- 60% תחליף אג"ח כדוגמת BTB, היה מניב כ- 8.2%, בקצה העליון של הביצועים (במונחי נטו, בכלל מוביל).


חודש יולי, יהיה חודש מעניין יותר. כאשר מדד ה-S&P500 הניב עליה של כ- 2.2%, תל אביב 35 דשדש, אסיה ירדה. ההבדל בפוזיציה, יהיה ההבדל בגופים בין תשואה שלילית החודש, לתשואה חיובית קטנה. מעניין לראות, מי יהיה הגוף שיצליח להוציא תשואה חיובית חודש נוסף.


*אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ/שיווק השקעות בידי יועץ/משווק פנסיוני או יועץ/משווק השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התוכן במסמך זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראותו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים במסמך זה או להתחייבות להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן מסמך זה אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים במסמך זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות ולפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות במסמך זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי או לגרוע מחובת בדיקת נאותות של המשקיע עצמו את ההשקעה.

Kommentare


bottom of page