. . .
top of page
  • חיים נתן

שנת 2016 הסתיימה! מה עשה הכסף שלכם?

למרות כל ההפתעות שחווינו השנה, הצליחו מרבית מוצרי ההשקעה שונים לסיים את השנה בצורה מכובדת ביותר. כמו בשנים הקודמות, אלטשולר שחם וילין לפידות מובילות את רשימת הגמל וההשתלמות, כאשר הפערים בין הראשונה ברשימה לאחרונה ברשימה אדירים!


אמנם בחינת ביצועים של שנה בודדת היא לא רלוונטית במוצרי חסכון ארוך טווח, אבל בכל מה שנוגע לתשואות בשוקי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות 2016 הייתה השנה של בתי ההשקעות אנליסט, ילין לפידות ואלטשולר שחם. מה שמעניין יותר השנה, הוא ששוקי הגמל וההשתלמות מציגים טווחי תשואה אדירים, עם גופים מצטיינים מצד אחד וגופים כושלים מהצד השני. והפערים אדירים!


נתחיל עם הגופים המצטיינים. השנה בחרתי לעבוד בעיקר עם קופות הגמל וההשתלמות של ילין לפידות. בשוליים בחרתי בחברות נוספות בעיקר במסלולים פסיביים. וההתעקשות לשלם מעט יותר (זניח בדיעבד), הוכיחה עצמה במונחי תשואה. ילין לפידות סיים את בקופות הגמל (מסלול 50-60) עם תשואה של כ-6.7%, אלטושלר שחם עם תשואה של 5.1%. מנגד, בתחתית הדירוג בולטים כמה גופים שהציגו מסלולים עם תשואות חלשות במיוחד: הלמן אלדובי, אקסלנס, פסגות וכלל ביטוח ומגדל. עם תשואות נמוכות מ-3%.


בפנסיה, בחרתי לעבוד השנה בעיקר עם קרן הפנסיה הקטנה של אלשטולר שחם. זו לא בחירה טריוויאלית, כי בקרנות קטנות יש גם סיכון. אם כי, לחלק מהלקוחות, בעיקר העצמאיים שבהם היה צריך למצוא פתרונות אחרים. לקרנות הפנסיה יש שיקול נוסף שנקרא "גרעון אקטוארי", ובקצרה אזכיר שמשמעותו "עלות הערבות ההדדית" שקרן הפנסיה לוקחת מהמבוטח. גם בתחום הזה היו הבדלים אדירים בין קרנות הפנסיה. בעוד שהקרן המצטיינת של אלטשולר שחם סיימה את השנה עם תשואה של 6.62% ועודף אקטוארי של (פלוס) 0.28. הקרן הגדולה של כלל סיימה את השנה עם תשואה של 2.85% בלבד, וגרעון אקטוארי (בעברית – מינוס) של 0.85. פער שאינו ניתן להסבר!


בתחום הפיננסי, השנה היה מוצלחת מאוד להראל בפוליסות החיסכון. עם תשואה של 4.69%, לעומת כלל ביטוח שגם פה עברה שנה קשה עם תשואה של 2.2%. בשלב הזה, תמיד עולה השאלה האם מה שהיה הוא מה שיהיה. האם גם בשנת 2017, ימשיכו הגופים המובילים להוביל?


הלוואי והיה ניתן לדעת. מה שכן ניתן לראות הוא שלרוב יש מעין סוג של DNA. הגופים שמצליחים להניב תשואות טובות, מצליחים לעשות זאת לאורך זמן, בעוד ששאר הגופים מתחלפים ביניהם בשאר המקומות. למרות זאת, אי אפשר לדעת, ומה שחשוב זה לעקוב אחרי שינויים מהותיים באופי גופי ההשקעות. כפי שהשנה עזבו רבים ממנהלי ההשקעות את חברת כלל, ועברו לפניקס, ונראה שלמהלך הזה הייתה השפעה אדירה על ביצועי הפניקס (לטובה) ועל כלל (לשלילה).

שנת 2017, לא תהיה שנה פשוטה. עם טראמפ בראש, בחירות בצרפת וגרמניה, נראה שגם השנה הפערים בין הגופים יהיו גדולים.


Comments


bottom of page