. . .
top of page
  • חיים נתן

ההלוואות החברתיות נכנסות לפיקוח

בסוף חודש יוני אושרה בוועדת הרפורמה הצעת החוק לפיקוח על פלטפורמות ההלוואות החברתיות

(מה שנקרא peer to peer lending). בהצעת החוק אושרו התנאים לגבי מתן הרישיון, הדיווח וההון

העצמי שיידרש ממפעילות הפלטפורמות. כמו כן ניתנו איסורים לבנקים להגביל את פעילות הפלטפורמות,

או להתחרות בהם בשלוש השנים הבאות.


מטבעות שקל חדש

(קרדיט: עיתון גלובס)


מדובר בבשורה של ממש, בעבר כתבתי על תחום הלוואת החברתיות והסברתי על היתרונות בתחום. בהשקעה בפיזור נכון, ישנם יתרונות רבים למשקיע בהלוואות P2P. פיזור, השקעה בתחום שאין בו מתאם לשוק ההון (אשראי), ואופציה לתשואה גבוהה. למרות זאת, רבים חששו להיכנס להלוואות אלו, עקב העדר הפיקוח. עכשיו כשקיים פיקוח, אני מקווה שרבים יראו בתחום זה אפיק השקעה ראוי.


בשוק בארץ קיימות 5 חברות הלוואות חברתיות. החברות שונות זו מזו בסוג האשראי, בעמלות, ובתשואה הצפויה. BTB למשל, מעניקה אשראי עסקי, עם חצי אחוז דמי ניהול למלווה (מי שנותן את הכסף). בלנדר אינה גובה דמי ניהול מהמלווה, אך גובה פיקדון ערבות הדדית שיכול להגיע גם ל-4% מהפקדה. כך שלכל חברה יש את היתרונות והחסרונות שלה - מעניין אתכם לשמוע עוד, ולהרוויח עד 9% בשנה ברוטו? צרו קשר.
bottom of page