. . .
top of page
Trading Floor
דולרים של בעלי הון נזיל

ליווי השקעות

לאחר 15 שנות ניסיון בהשקעות בשוק, ליווינו מאות לקוחות וניהלנו מיליארדי שקלים.

שמחים להציג את מוצר הדגל שלנו: ליווי השקעות! המיועד ללקוחות בעלי הון נזיל הגבוה מחצי מיליון שקל נזיל. כמומחים בעלי ניסיון מקיף אנו מעניקים ליווי השקעות רציף בתחומי ההשקעות הרבים.

שאלות נפוצות ליווי השקעות

* אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

יעוץ ליווי השקעות
bottom of page