. . .
top of page
Trading Floor
דולרים

מחירון:

  • פגישת צ'ק ליסט לפרישה : 750 ש"ח לשעה

  • פגישת צק אפ פיננסי : 900 ש"ח לשעה

  • מיסוי פרישה/ליווי פרישה: תלוי פעולות

  • שעת יעוץ כלכלי: 350 ש"ח לשעה

  • קבלת הלוואה: 300 ש"ח לשעה

  • ליווי השקעות ללקוחות כשירים בלבד - על פי גודל התיק והמורכבות. 

  • המחירים אינם כוללים מע"מ. 

bottom of page