. . .
top of page

תנאי שימוש

אתר www.haimnatan.com (“האתר") מופעל על ידי השיא בוטיק ומנהלה חיים נתן, מכתובת רעננה, התעשייה 8, ישראל. השימוש באתר נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להסתמך עליו בתור ייעוץ מקצועי. על ידי שימוש באתר אתם מקבלים את תנאי שימוש אלו, ומסכימים כי אנחנו, מפעילי האתר, לא נהיה אחראים כלפיכם כתוצאה מהשימוש שלכם באתר, העדר היכולת להשתמש בו או מכל מטרה אחרת.

אין במידע באתר כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

התוכן באתר/מסמך למטרות מידע בלבד ואין לראותו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים במסמך זה או להתחייבות להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן באתר/מסמך זה אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים במסמך זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות ולפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות במסמך זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי או לגרוע מחובת בדיקת נאותות של המשקיע עצמו את ההשקעה.

bottom of page