. . .
top of page
  • חיים נתן

צעדים פשוטים שיקלו על המשפחה במקרה אסון

אסונות קורים. וברור שאף אחד לא מתכנן אותם. כולם חושבים ש"לי זה לא יקרה", אבל אם כולם היה בני אלמוות, אף אחד לא היה דואג ועושה ביטוחי חיים, ביטוחי מחלות קשות, סיעוד, נכות ואחרים. לא, זו לא כתבה על הצורך בביטוח, זו כתבה על מספרים צעדים פשוטים ופרקטיים שיאפשרו לחשובים שלכם להסתדר באופן בסיסי במקרה אסון.


יש לכם חשבון משותף? תוודאו שיש לכם סעיף אריכות ימים:

סעיף אריכות ימים הוא סעיף בהסכם פתיחת החשבון, בו נקבע שלאחר פטירת אחד השותפים, השותף האחר רשאי להמשיך לפעול בחשבון. הסעיף הזה מאפשר לבנק למנוע את הקפאת החשבון בעקבות פטירת אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע רק פעילות שגרתית. יש לציין שיש מעט אפור ביישום הסעיף. הרי סעיף אריכות ימים אינו מחליף צוואה או צו ירושה, כך שלשותף אין יכולת לרוקן את החשבון מנכסיו, לפעול בניירות ערך וכו'. המטרה הברורה היא לאפשר לחשבון להתקיים. במצב של חשבון משותף בין בני זוג, פעמים רבות משמש החשבון כחשבון משכורת ממנו משולמים תשלומים שוטפים, הוראות קבע ועוד. במקרה מוות, כאשר אין סעיף אריכות ימים, יהיה קושי אמיתי לבן הזוג שנשאר בחיים להמשיך ולבצע פעולות בסיסיות ללא צו ירושה או צוואה. העדר הסעיף כאמור, יוצר קושי אמיתי לבן הזוג לפעול בחשבון.


איך נדע אם יש לנו סעיף אריכות ימים? בטיפים לגבי תעודת הזהות הבנקאית הסברתי כיצד ניתן לדעת זאת. אם אתם לא בטוחים – פשוט פנו לסניף הבנק שלכם.


עשיתם ביטוח חיים? מי המוטבים?

המוטבים אותם הגדרנו בעבר הינם חזקים מכל צוואה שניסחנו מאוחר יותר. אבל אין זו הכוונה. מבוטחים רבים עושים ביטוח חיים על מנת לאפשר למשפחה לא להיפגע כלכלית במקרה אסון. ביטוח החיים יכול להיות חלק מביטוח המנהלים, ביטוח קולקטיב, או ביטוח שנרכש בנפרד. לעיתים מעצלות, חוסר תשומת לב של המבוטח או הסוכן, או באופן מודע -המבוטח בכלל לא מציין מיהם המוטבים. במקרה כזה, כספי הפיצוי ילכו לרוב על פי צוואה או צו ירושה, דבר שיכול לקחת זמן רב, בדיוק בתקופה בה המשפחה נזקקת לכספי ביטוח החיים.

לכל חברת ביטוח ובית השקעות יש טפסי מינוי מוטבים, או אפשרות לעשות זאת באופן דיגיטלי. לא יודעים המוטבים שלכם, בקשו מסוכן הביטוח טופס והגדירו אותם באופן מסודר.


אתם בכלל יודעים מה יש לכם? אם לא – איך מי שנשאר יידע?

טיפ פשוט מאוד. שבו ערב אחד ותעשו רשימה של מה יש לכם ואצל מי זה מטופל. למשל – ביטוח החיים מטופל על ידי חברת הביטוח כלל, על ידי הסוכן משה. ביטוח המנהלים נמצא בחברת מנורה. יש תיק מיועץ בסניף הבנק וכו'. במקרה אסון, זה יחסוך חלק גדול מהטרחה למצוא בכלל מה יש.

אז נכון שאנחנו לא מכינים את עצמנו למקרה מוות, נכות או מקרים של אי תפקוד. אבל כמה צעדים מאוד פשוטים, יקלו מאוד על מי שחשוב לכם למצות את הזכויות שלו ומהר.


42 צפיות0 תגובות
bottom of page