. . .
top of page
  • חיים נתן

כיצד מייצרים חשיפה להשקעות לחו"ל ללא חשיפה לדולר?

היפוך המגמה המטורף בשער החליפין בין הדולר לשקל בימים האחרונים (למי שלא עוקב, הדולר נחלש מ 3.75 לשקל ל 3.58 תוך שבוע, כ4.5% נכון ל 9/6) מוסבר על ידי הציפיות לשינוי מינורי בלבד בועדה למינוי שופטים עם הכסמה למינוי נציג מכל צד של האופוזיציה והקואליציה, לעומת הטון הניצי שהיה בתחילת השנה. גרף מדהים של נגיד בנק ישראל לגבי שער הדולר ואמירות פוליטיות שונות, מראה שלזינוק האחרון בשער הדולר לפני כשבועיים תרמו התבטאויות של הרמטכ"ל לגבי הסלמה אפשרית מול אירן, ומיד אחריהן אמירות של ראש הממשלה וח"כ רוטמן לגבי המשך החקיקה. כרגע, תחושה של שינוי מינורי בלבד בחקיקה, מביאה בדיוק לתהליך ההפוך של התחזקות השקל.
ירידה של כ-4% בשער הדולר, מקזזת כמעט במלואה את כל העליה של מדד ה SP500 בחודש האחרון. ובחלק מהתזמונים של מי שנחשף לדולר ממש בימים האחרונים, אפילו מביאה להפסד. אבל מול הירידה בשער הדולר, רבים עדיין מעוניינים בחשיפה גדולה לחו"ל. זה נובע מרצון בפיזור גאוגרפי, ובחירת אפשרויות לסקטורים שונים שאינם קיימים בישראל.


וזה מביא לשאלה כיצד מייצרים חשיפה לשווקים בחו"ל ללא חשיפה להפרשי שער חליפין?

יש מספר רב של אופציות, וקצר המקום להעביר ידע של שנים בפוסט בודד, ונתייחס לאפשרויות הבולטות שבהן


קופות גמל וגמל להשקעה בחו"ל ללא חשיפת מט"ח

רוב הגופים המוסדיים מנטרלים חלק גדול מחשיפת המט"ח שהם חשופים אליה במסגרת ההשקעות שלהם בחו"ל. בממוצע, מרבית הגופים חשופים כ- 25% מתיק ההשקעות הכללי שלהם למט"ח, וכ- 60% עד 70% לחו"ל. כך שבפועל הם מקזזים את החשיפה. אם אתם מעוניינים בחשיפה גבוהה לחו"ל עם חשיפת מט"ח נמוכה, צריך למצוא את הגוף שחשוף הכי הרבה לחו"ל, ועם חשיפת המט"ח הנמוכה ביותר.

בעוד שזה המצב במסלולים המנוהלים, במסלולים הפסיביים כגון פסיבי מדד מניות, או מסלול ה – SP500 שזוכה לביקוש רב בימים אלו, קשה למצוא תחליפים מנוטרלי דולר. גם הגופים שנחשפו למדדי חו"ל בשיטות בהן חשיפת המט"ח נמוכה, שינו השנה את אופן ההשקעה עקב ביצועי חסר משמעותיים ביחס לגופים האחרים.

למרות זאת ישנם פתרונות כגון חשיפה של 50% מדדית, ו- 50% כללית שמגדרת את המט"ח. או מסלולים ייעודים ללא מט"ח.


חשיפה דרך תעודות סל שקליות:

רוב הגופים מציעים תעודות סל מדדיות חשופות למט"ח, ותעודות סל מנוטרלות מט"ח שנקראות "שקליות"

כך למשל, קרנות מחקות SP500, עלו מתחילת השנה כ- 15.5%, בעוד שהקרנות המנוטרלות מט"ח עלו כ 10.5%. גם עלות גידור המט"ח עולה, ולכן ההפרש אינו ההפרש המדויק של שער החליפין.


נטרול חשיפה דרך אופציות מט"ח

זהו נושא שמתאים לבעלי הבנה גבוהה במסחר והשקעות. נאמר ורכשתי מניית נבידיה (הלוואי והיתה לי). ואני מודאג מהעובדה ששער החליפין יפגע ברווחי המניה שלי (במקרה של נבידיה, שום שער חליפין לא יקזז את הרווח שלה מתחילת השנה). במקרה כזה, אני יכול לייצר חוזה סינטטי על שער החליפין, כאשר כל חוזה מהווה 10,000 דולר של הגנה או חשיפה.


לרוב האנשים קשה לייצר חשיפה לחו"ל ללא מט"ח דרך המוצרים הפנסיונים. גם קרנות הפנסיה במסלול ה SP500 חשופים למט"ח. אבל כשאנו עוסקים בהשקעות לזמן ארוך, מה שאתם חושבים על כלכלת ישראל בטווח הארוך, הוא מה שקובע האם להחשף לדולר או לשקל. אם אתם חושבים שבטווח הארוך, כלכלת ישראל תצמח ותשגשג עם אינפלציה נשלטת, הרי ששער החליפין יקר עכשיו. אבל אם אתם חושבים שהאינפלציה פה דביקה, הכלכלה והתקציב המוצע הינם משקולת ולא זרז לצמיחה, אולי הירידות בשער החליפין של השבוע האחרון הן דווקא הזדמנות.

48 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page