. . .
top of page
  • חיים נתן

3 האפשרויות הנפוצות לכספי פיצויים!

נראה שכמות מחליפי העבודה, בעיקר בתחום ההייטק שוברת שיאים. כמות הלקוחות שפונים אלינו בנוגע למיסוי וטיפול בכספי פיצויים הינה גדולה וכל לקוח הוא עולם מלא בפני עצמו, עם צרכים שונים והעדפות שונות.

על מנת להקל על הפונים המאמר הבא מפרט מהן שלושת האפשרויות הנפוצות לטיפול בכספי פיצויים.

עושים הסבה להייטק
עושים הסבה להייטק

ראשית, מהי פרישה?

רבים נוטים לחשוב שפרישה מעבודה היא רק תהליך היציאה לגמלאות. אבל זה לא נכון, כל אירוע של סיום העסקה הוא פרישה. עברתם מחברה א' לחברה ב' - זוהי פרישה. הייתם שכירים, ועברתם להיות עצמאים, אפילו אם זה כנגד חשבונית באותה החברה בדיוק - זו פרישה! בכל מהלך פרישה, נעשית התחשבנות על מס הכנסה על כספי הפיצויים. וחשוב להכיר את האפשרויות הנפוצות.


אפשרות א: "רצף קצבה"

רצף קצבה, היא הבחירה שבעצם אומרת - "אני לא מעוניין במשיכת כספי פיצויים עכשיו או בעתיד, אני מעדיף לשמור אותם לצרוך משיכה כקצבת פנסיה בעתיד". אפשר לבצע רצף קצבה על כספים שנמצאים כבר כספי

פיצויים הצבועים כקצבה. למשל, אם קיבלתם מענק פיצויים - לא ניתן לבצע עליו רצף קצבה.

(בטח שלא באופן פשוט), היתרון של רצף הקצבה: רצף קצבה מגדיל את הפנסיה העתידית, אבל חשוב יותר,

בחירה ברצף קצבה, במקום משיכת פיצויים, שומר על הפטור שלכם על הקצבה בעתיד.

(הערה: נושא מיסוי הפרישה הינו מורכב ביותר).

מוזמנים להתייעץ עם כל שאלה, ובינתיים לקרוא מושגים בנושא מיסוי הפרישה

שימו לב: כיום, אם עברו ארבע חודשים מסיום העסקה, בגופים מסוימים, קרן הפנסיה עוברת לרצף קצבה

אוטומטי בתום התקופה. מצד אחד זהו יתרון ענק שחוסך התעסקות עם כל החלפת מקום עבודה. מצד שני,

אם נזכרנו בכספי הפיצויים שלנו, חמישה חודשים לאחר מועד סיום העסקה, אנחנו כבר צריכים לעשות מהלך שנקרא "חרטה מרצף קצבה" והוא לא פשוט וטריוויאלי, ודורש פניה לפקיד שומה, וקבלת אישור מתאים.


אפשרות ב: "רצף פיצויים"

רצף פיצויים זו הבחירה שאומרת. כרגע אני לא רוצה למשוך את הפיצויים שלי, אבל אני רוצה לשמור את האופציה לאחר סיום העסקה הבא. אנחנו דוחים את ההתחשבנות קדימה. באופציה זו חובה עליכם למצוא מקום עבודה חדש תוך שנה. וניתן להתחרט מרצף פיצויים רק בפרק זמן של שנתיים.

למה זה טוב? נאמר ואני לא יכול להכניס פיצויים לרצף קצבה, כי למשל, הם התקבלו מהמעסיק כמענק חד פעמי. אבל גם אין הגיון כלכלי למשוך את הכסף - למשל עקב מס שולי גבוה. במקרה כזה, ניתן למשוך את ההתחשבנות לעתיד. אולי יהיה לי שכר נמוך יותר? אולי תהיה לי תקופת ותק ארוכה, ואוכל למשוך יותר פיצויים פטורים?

מדגיש: את הפיצויים לרצף פיצויים לא ניתן למשוך - יש לפנות לפקיד שומה, לקבל את אישורו, ולהעביר את הפיצויים לקופת גמל.


אפשרות ג: "משיכת פיצויים"

למשיכת פיצויים יש שתי אפשרויות. האחת, משיכת פיצויים פטורים, והשנייה משיכת פיצויים שחייבים במס. כשאומרים פיצוים פטורים, מתכוונים לפטורים על פי סעיף 9(7א). כל שנת עבודה, מעניקה פיצויים פטורים עד

תקרה של כ- 12340 שקלים בחודש (נכון ל 2021), הפיצויים האלה, לא חייבים במס, אבל פוגעים בפטור

על המס אי שם בעתיד, בהגעה לגיל הזכאות (67 לגבר 62 לאישה). האפשרות השנייה, משיכת פיצויים חייבים

במס שולי. גם לאופציה של משיכת פיצויים חייבים אנחנו יודעים להתחכם על ידי מהלך שנקרא פריסת פיצויים קדימה או פריסת פיצויים אחורה.


את הבקשות האלו (למעט פריסת פיצויים), אנחנו מבקשים ממס הכנסה דרך פניה בטופס שנקרא 161א.

טופס 161א הינו טופס בו אנו פונים למס הכנסה בבקשה להכיר ברצונות שלנו לגבי מיסוי הפיצויים.


נושא מיסוי פרישה, ובטח תכנון פרישה הוא נושא נרחב. כשלקוחות מגיעים לפגישת יעוץ לגבי תכנון פרישה.

השאלה הראשונה שאני שואל אותם היא - מה אתם רוצים? מה החלומות שלכם? מה אתם רוצים שיהיה לכם?

ומה אתם צריכים שיהיה לכם? ישנם מגוון רחב של הסתעפויות ושילובים לכל אחד מהאופציות הללו.


וכמובן, אתם מוזמנים להתייעץ כמו תמיד.

Σχόλια


bottom of page