. . .
top of page
  • חיים נתן

עצמאיים? שתי משימות לסוף השנה

כמו בכל שנה – פעולות שיש לעצמאים לבצע לפני סוף השנה:


הפקדת עצמאי לקרן השתלמות

רוב העצמאים מכירים את הצורך והיתרונות שבהפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי. רבים מתבלבלים במהות התקרה ומה המשמעות מכך. כל עצמאי יכול להפקיד עד 7% מהכנסתו לקרן השתלמות. תקרת ההפקדה המוכרת כהוצאה לעצמאי הינה קצת פחות מ- 12,000 ₪. בהתייעצות עם יועץ המס או רואה החשבון ניתן להפקיד גם יותר, אך ללא הכרה במס הכנסה, אך בפטור ממס רווחי הון.


ההפקדה הזו מורידה את נטל המס לעצמאי, ולכן עצמאים רבים מקפידים להפקיד כל שנה לקרן השתלמות חדשה, גם במחיר של משיכת קרן השתלמות קודמת.


עצמאים עם הכנסה נמוכה מ- 260 אלף שקל, יכולים גם הם להפקיד את התקרה המוכרת, וליהנות מאחד ממכשירי ההשקעה הטובים ביותר שיש ועוד ליהנות מפטור ממס רווחי הון. כמובן שיש להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון.

על מנת ליהנות מהטבות המס, יש לבצע את ההפקדה עד סוף השנה.

המשימה: להפקיד עד 18480 השנה לקרן השתלמות, יש להתייעץ עם רואה החשבון או המתכנן הפיננסי שלכםיומן משימות לעצמאים לביצוע משימות לסוף שנת המס

הפקדת עצמאי לחיסכון פנסיוני

החל משנת 2017 ישנה חובת הפקדה לפנסיה גם במעמד עצמאי. כמו בקרן השתלמות, גם במקרה הזה ישנה תקרה להפקדה לצורך הטבות מס. לאור פנסיית החובה לעצמאים החדשה, גדלו הטבות המס ל- 16.5% מההפקדה, ועל מנת להבין את המשמעות של זה יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.


עצמאים רבים מזלזלים בהפקדות הפנסיוניות שלהם, ואינם מבינים שלמעט החיסכון לפרישה, והטבות המס, ישנן משמעויות רבות לחסכון פנסיוני. חסכון פנסיוני נכון, ישמור עליכם במקרה של נכות, או על החשובים לכם חלילה במקרה מוות. גם במקרה זה, על מנת ליהנות מהטבות המס, יש לבצע את ההפקדה עד סוף השנה.


חודש דצמבר הינו חודש חשוב לעצמאים, משקיעים וכל מי שיש משמעות לשנת המס בעבורו, התייעצו עם בעל מקצוע מתאים (סוכן ביטוח, יועץ השקעות, רואה חשבון) ונצלו את הטבות המס של שנת 2021.

בקשה אישית, בשנה שעברה חלק מחברות הביטוח ובתי ההשקעות פשוט קרסו מעומס עבודה. מה שגרם לבעיות בהוצאת אישורי מס, ועומס גם על המשרד שלנו. אני ממש מבקש, שמי שטרם מפקיד בהוראת קבע, ומפקיד באופן חד פעמי בסוף השנה, להקדים ולעשות את זה עוד החודש.


*אין לראות באמור לעיל ייעוץ פנסיוני או ביטוחי או ייעוץ השקעות. החומר בכתבה הינו כללי, ואינו מתייחס לצרכיו האישיים של כל אדם. יש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים.


Comentários


bottom of page