. . .
top of page
  • חיים נתן

מה זה ביטוח חיים ואיך אפשר לחסוך בתשלומים?

נשוי? יש לך ילדים? כנראה שאתה צריך שיהיו לך הגנות למשפחה.


לרובנו יש הגנות דרך החיסכון הפנסיוני שלנו. בקרנות הפנסיה החדשות יש "ריסק" מובנה, אבל לא תמיד הוא מספיק. לכן, אם אתה חושש לעתיד המשפחה שלך במקרה אסון, עליך להתייעץ ולשקול ביטוח למקרה אסון.


ישנם שתי דרכים שונות לקבלת סכום הביטוח במקרה מוות דרך התשלום נקבעת מראש בעת עריכת הפוליסה, וההבדלים ביניהם הם עצומים! הבחירה שבחרת, או שתבחר ביום חתימת הפוליסה, שווה לך עשרות אלפי שקלים בעתיד!


1. סכום חד פעמי.

במקרה מוות של המבוטח ישולם למוטב סכום ביטוח שנרכש יכול לנוע משקל אחד ועד עשרות מיליוני שקלים. הפרמיה לביטוח מתייקרת מאוד ככל שהגיל עולה כך שבגיל מתקדם יותר עלות הפרמייה יכולה להיות נטל כלכלי אמיתי!

2. קצבה חודשית לתקפה מוגבלת שמשולמת לתקופת זמן מוגבלת עד כשלושים שנים סכום הביטוח משולם באופן חודשי למוטב כשכר חודשי ונקבע בתחילת הביטוח. הפרמיה לביטוח שנשארת פחות או יותר מאוזנת מכיוון שמצד אחד הגיל עולה וכן התעריף לביטוח אבל מצד שני תקופת הביטוח יורדת ולכן סכום הביטוח יורד בהתאם.


יש שתי דרכים שונות של השתנות הפרמיה.

פרמיה שמשת כל תקופה בדרך כלל כל שנה או כל חמש שנים: היתרון בפרמיה משתנה כל שנה הוא שעלות הביטוח בשנים הראשונות נמוכה יחסית, החיסרון בפרמיה משתנה כל שנה הוא עלות ביטוח גבוהה מאוד בשנים המאוחרות דבר היוצר קושי רב בתשלום הפרמיה בגיל מבוגר יותר למרות שלמבוטח יש צורך אמתי בביטוח. פרמיה קבוע לאורך כל חיי הביטוח: היתרון בתשלום פרמיה בתעריף קבוע הוא עלות ביטוח כוללת נמוכה משמעותית מריסק משתנה כל שנה, בגיל מאוחר העלות סבירה לחלוטין ומאפשרת המשך תשלום פרמיה ויכולת להמשיך ולהיות מבוטח. החיסרון הוא פרמיה גבוהה משמעותית בשנים הראשונות מאשר פרמיה שמשתנה כל שנה.


ישנה שיטה נוספת, המשלבת בין הגישות והיא פרמיה משתנה בריסק קצבתי: בפורמט הזה של ביטוח הריסק המבוטח רוכש תשלום חודשי שישולם למוטב חלילה במקרה מוות של המבוטח. מספר שנות התשלום וגובהו נקבעים בעת רכישת הביטוח. לדוגמה 5000 ₪ לחודש למשך 20 שנים מיום רכישת הביטוח, כל חודש שעובר מיום רכישת הפוליסה מוריד חודש מתקופת תשלום הפיצוי החודשי.


היתרון בצורת תשלום הריסק הזאת הוא בעלות ביטוח קבועה יחסית מכיוון שמצד אחד מחיר הביטוח מתייקר מידי שנה בגלל עליית גיל המבוטח, אך מצד שני סכום הביטוח יורד בגלל קיצור תקופת הפרמיה.


חשוב להבין: ההבדל בין השיטות האלו יכול גם להגיע לעשרות אלפי שקלים!

אי אפשר לזלזל בצורך בהגנה למשפחה במקרה אסון. תכנון פיננסי נכון של ההגנות שלך, יביא אותך ליעילות מקסימלית בין התשלומים, לבין מענה על הצרכים שלך במקרה אסון.

רוצה לדעת מה מתאים לך? התייעץ עם המתכנן הפיננסי שלך!


22 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page