• חיים נתן, CFA

מה זה ביטוח חיים? מי צריך את זה? והכי חשוב- איך אפשר לחסוך בתשלומים


נשוי? יש לך ילדים?

כנראה שאתה צריך שיהיו לך הגנות למשפחה.


לרובנו יש הגנות דרך החסכון הפנסיוני שלנו. בקרנות הפנסיה החדשות יש "ריסק" מובנה, אבל לא תמיד הוא מספיק. לכן, אם אתה חושש לעתיד המשפחה שלך במקרה אסון, עליך להתייעץ ולשקול ביטוח למקרה אסון.


ישנם שתי דרכים שונות לקבלת סכום הביטוח במקרה מוות דרך התשלום נקבעת מראש בעת עריכת הפוליסה, וההבדלים בינהם הם עצומים!


הבחירה שבחרת, או שתבחר ביום חתימת הפוליסה, שווה לך עשרות אלפי שקלים בעתיד!


1.סכום חד פעמי.

במקרה מוות של המבוטח ישולם למוטב סכום ביטוח שנרכש יכול לנוע משקל אחד ועד עשרות מיליוני שקלים. הפרמיה לביטוח מתייקרת מאוד ככל שהגיל עולה כך שבגיל מתקדם יותר עלות הפרמייה יכולה להיות נטל כלכלי אמיתי!

2. קצבה חודשית לתקפה מוגבלת . שמשולמת לתקופת זמן מוגבלת עד כשלושים שנים סכום הביטוח משולם באופן חודשי למוטב כשכר חודשי ונקבע בתחילת הביטוח. הפרמיה לביטוח שנשארת פחות או יותר מאוזנת מכיוון שמצד אחד הגיל עולה וכן התעריף לביטוח אבל מצד שני תקופת הביטוח יורדת ולכן סכום הביטוח יורד בהתאם.


יש שתי דרכים שונות של השתנות הפרמיה.

  1. פרמיה שמשתנה כל תקופה בדרך כלל כל שנה או כל חמש שנים: היתרון בפרמיה משתנה כל שנה הוא שעלות הביטוח בשנים הראשונות נמוכה יחסית, החיסרון בפרמיה משתנה כל שנה הוא עלות ביטוח גבוהה מאוד בשנים המאוחרות דבר היוצר קושי רב בתשלום הפרמיה בגיל מבוגר יותר למרות שלמבוטח יש צורך אמתי בביטוח.

  2. פרמיה קבוע לאורך כל חיי הביטוח: היתרון בתשלום פרמיה בתעריף קבוע הוא עלות ביטוח כוללת נמוכה משמעותית מריסק משתנה כל שנה, בגיל מאוחר העלות סבירה לחלוטין ומאפשרת המשך תשלום פרמיה ויכולת להמשיך ולהיות מבוטח. החיסרון הוא פרמיה גבוהה משמעותית בשנים הראשונות מאשר פרמיה שמשתנה כל שנה.

ישנה שיטה נוספת, המשלבת בין הגישות והיא פרמיה משתנה בריסק קצבתי: בפורמט הזה של ביטוח הריסק המבוטח רוכש תשלום חודשי שישולם למוטב חלילה במקרה מוות של המבוטח. מספר שנות התשלום וגובהו נקבעים בעת רכישת הביטוח. לדוגמה 5000 ₪ לחודש למשך 20 שנים מיום רכישת הביטוח, כל חודש שעובר מיום רכישת הפוליסה מוריד חודש מתקופת תשלום הפיצוי החודשי.

היתרון בצורת תשלום הריסק הזאת הוא בעלות ביטוח קבועה יחסית מכיוון שמצד אחד מחיר הביטוח מתייקר מידי שנה בגלל עליית גיל המבוטח, אך מצד שני סכום הביטוח יורד בגלל קיצור תקופת הפרמיה.


חשוב להבין: ההבדל בין השיטות האלו יכול גם להגיע לעשרות אלפי שקלים!


אי אפשר לזלזל בצורך בהגנה למשפחה במקרה אסון. תכנון פיננסי נכון של ההגנות שלך, יביא אותך ליעילות מקסימלית בין התשלומים, לבין מענה על הצרכים שלך במקרה אסון.


רוצה לדעת מה מתאים לך? התייעץ עם המתכנן הפיננסי שלך!

#ביטוחחיים #ביטוחלמקרהמוות #ריסק #פרמיהקבועה #פרמיהמשתנה #ביטוחקצבה

19 צפיות0 תגובות

אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתידהתוכן במסמך זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראותו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים במסמך זה או להתחייבות להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן מסמך זה אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים במסמך זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות ולפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות במסמך זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי או לגרוע מחובת בדיקת נאותות של המשקיע עצמו את ההשקעה.

 השיא בוטיק סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מ,  הינה בעלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר.

  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

ניהול תיקי השקעות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי