. . .
top of page
  • חיים נתן, CFA

ביטוח מנהלים מ-2001 או קרן פנסיה?

לפעמים יש פגישות עם לקוחות שפשוט גורמות לך להגיד לעצמך, "למה אני צריך את זה?"

זכורה לי פגישה אחת עם לקוח שטרם הפגישה איתי הסבירו לו יפה מאוד מספר פעמים למה הוא צריך לחסוך דרך ביטוח מנהלים חדש ולא לקרן פנסיה. הלקוח הגיע אלי לפגישה, ללא תשלום - כטובה על חשבוני ללקוח חשוב אחר. בפגישה הראיתי לו למה החיסכון הספציפי שלו לביטוח מנהלים הוא פשוט טעות. הראיתי לו כי במצב טבע הגיוני, גובה דמי הניהול העודף שהוא משלם לביטוח מנהלים הוא כחצי מיליון שקל (כן - חצי מיליון) מעבר לדמי הניהול שהוא צפוי לשלם לקרן פנסיה תחת אותן הנחות. מכיוון שגובה דמי הניהול אינו הכל,

יש להתייחס גם למקדם תוחלת החיים - וגם במקרה שלו, עליית תוחלת החיים צריכה להגיע מעבר לגיל 100!על מנת שהוא יפסיד בגובה הקצבה.


ברוב המקרים, הלקוח היה מודה לי על החשיבה האנליטית, ועל כך שהראיתי לו את האמת, אבל במקרה הזה - הלקוח התעצבן, והאשים אותי בניסיון להוציא אותו מהמוצר שכל החיים אמרו לו שהוא מצוין, למוצר אחר. לפעמים, צריך ללכת עם הזרם, אנשים מעדיפים שישקרו להם.

עושים סדר קל בביטוחי מנהלים:

עד שנת 2001, מקדמי תוחלת החיים נקבעו לפי טבלאות תמותה ישנות מאוד. זו הסיבה שמי שיש לו ביטוח מנהלים שנפתח לפני שנת 2001, רואה לפני מקדם תוחלת חיים מובטח נמוך ביחס למה שיש היום. בביטוחים האלה לא נוגעים! ובכל מקרה יש להתייעץ עם בעל רישיון.

בשנת 2001, השתנו טבלאות התמותה, ומקדמי תוחלת החיים עלו לסביב 200 לגבר, ו- 220 לאישה.

בשנת 2004, השתנה מודל דמי הניהול, והוא נע ברוב המקרים, סביב דמי הניהול השערורייתיים של

1.4 מצבירה ו-7% מהפקדה, או הנפוץ יותר של 1.25% מצבירה ו-5% מהפקדה.

מאז ועד היום, למעט זחילה איטית, לא השתנו מהותית מקדמי תוחלת החיים.

נתעלם לרגע מהנקודות החשובות שעוסקות בנכות, וביטוח למקרה מוות, ונתמקד אך ורק ביחס בין דמי

הניהול לבין הקצבה הצפויה. אדגיש, שאין האמור לעיל מהווה תכנון פיננסי או יעוץ פנסיוני, והאמור לעיל

מהווה מידע כללי בלבד, ולא יעוץ אישי.


ניקח לדוגמא גבר בין 40. עם צבירה פנסיונית של 200 אש"ח, ושכר של 20,000 שקל שחוסך דרך ביטוח מנהלים, בדמי ניהול של 1.25 ו-5% מהפקדה. במקרה כזה, תחת הנחות של 4% בשנה, ומקדם 200 - המבוטח הזה יגיע לצבירה של 2,329,000 שקלים, המייצגים קצבה של 11,648 לחודש. ומייצג תוחלת חיים של גיל 92 בערך. נאמר ונחליף לחוסך הזה את המוצר לקרן פנסיה מקיפה, בדמי ניהול של 2% מהפקדה ו -0.2% מצבירה, שאלו דמי ניהול סבירים לחלוטין, נקבל את הפרמטרים הבאים:

א. סכום חסכון של 2,862,613. זאת אומרת שבתרחיש הזה, החוסך איבד מעל חצי מיליון שקל בדמי ניהול לביטוח המנהלים תמורת המקדם המובטח של 200. דמי הניהול האלו עברו לחברת הביטוח, תמורת זה שהיא לקחה את סיכון התארכות תוחלת החיים על עצמה.

ב. אם מקדם תוחלת החיים לא ישתנה, הקצבה החודשית שלו תהיה 14,313. כ- 3000 שקל יותר לחודש מביטוח מנהלים.

ג. אבל מה לגבי המקדם? מקדם תוחלת החיים, בו החוסך מתחיל להפסיד כסף הוא סביב 250. המקדם הזה מייצג תוחלת חיים של 106.

בדוגמא הזו, הבחירה עומדת בפנינו. האם להעדיף וודאות, לשלם תמורתה חצי מיליון שקל במצטבר ולהעדיף את ביטוח המנהלים. או האם לקחת את הסיכון שתוחלת החיים הממוצעת לגבר, תגיע עוד 30 שנה ל- 106 בממוצע, ולחסוך חצי מיליון שקל בדמי ניהול? בתשובה במה לבחור באים לידי ביטוי גם אופי ושנאת סיכון, אבל אין ספק שמוצרי הפנסיה היום נחותים ביחס למה שהיה בעבר, ואם אנחנו רוצים לתכנן מעכשיו את עתידנו, הרי של - 3000 שקל בחודש בפרישה, יהיה אפקט משמעותי על איכות החיים שלנו אי שם בעתיד.

בבואנו לבחון את השיקולים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה, ישנם עוד 3 שיקולים שיש להתייחס אליהם. גובה השכר, המצב המשפחתי, והעיסוק - ובעיקר הנכות הנגררת ממנו. הגורמים האלו, מטים גם הם את ההחלטה שלנו באיזה מוצר לבחור, ועל מנת לקבל את התמונה המלאה- יש להתייעץ עם בעל רישיון.

תכנון פיננסי זו היכולת לתכנן בחוכמה היום את העתיד הכלכלי שיהיה לנו בעתיד!

bottom of page