. . .
top of page
  • חיים נתן

סיכום חודש ספטמבר וכמה מילים על הבחירות בארה"ב

חודש ספטמבר הפתיע מאוד עם ירידות קלות מהצפוי ברוב האפיקים (אולי למעט ניהול תיקי השקעות).

כמו שהסברתי בחודש שעבר, הדפרסיה בשווקים הינה מקומית בעיקר, ובעולם, למרות החשש מגל שני,

לא היו ירידות חדות. לכן, בחודש ספטמבר כמו בשאר השנה, שוב בלטו המנהלים הטובים שחשופים בעיקר לחו"ל. לעומתם בלטו לשלילה מנהלי הבטא הגבוהה – מנהלים שיושבים על סיכון גבוה ביחס לשוק,

עולים יותר בעליות ויורדים יותר בירידות.


בתחום החיסכון המפוקח, המשיכו לבלוט בית ההשקעות מור ובית ההשקעות אלטשולר שחם. שני הגופים האלה מובילים את הביצועים מתחילת השנה. כאשר ניתן לומר שבאופן גס, היו תמיד בשלושת המקומות הראשונים למעט חודש אוגוסט.


בחלוקה של בין מוצרי השקעה החשופים לשוק ההון, שוב "תיקון 190" מנצח. ואין ספק שהוא הרכיב המועדף למי שעומד בכללי תיקון 190 או תקנה 190.


בתחום הנכסים האלטרנטיביים, נשארה מגמה דומה, כאשר לא נרשמו בעיות מהותיות בהלוואות חברתיות. להיפך – לדבריהם אחוז ההלוואות בפיגור ירד. נכס אחד שמימנו בתחום התמ"א 38, עלול להיכנס לבעיות עקב סכסוך בין הקבלן לדיירים, ואנחנו עם עין פקוחה מקרוב כולל ייצוג משפטי.עם כניסתנו לחודש נובמבר, חשוב להתייחס לבחירות בארה"ב. בעוד, שכפי שראינו בישראל, בוחרים עלולים לשקר בסקרים, הרי בהימורים , היכן שהם שמים את כספם – מן הסתם הם לא משקרים. ולכן, דרך טובה להעריך את תוצאות הבחירות היא לבחון את אתרי ההימורים.


בעוד ביידן עדיין מוביל בביטחון במירוץ לנשיאות, הסיכוי ל"גל הכחול" (השתלטות דמוקרטית הן על הבית הלבן והן על בית הנבחרים) הולך ומתפוגג, לפי אתר ההימורים פרדיקטיט - ההסתברות לגל כחול נפלה בימים האחרונים ל-51% לעומת 62% בתחילת החודש. ללא רוב בבית הנבחרים, הדמוקרטיים יתקשו להעביר את החבילה הפיסקלית הגדולה שהציעו, התפתחות שתכביד על השוק.


חייבים להבין שזה המצע המרכזי של ביידן – תוכנית פיסקלית עצומה של 3 טריליון דולר, שתניע את הכלכלה.

אך גם בלי "הגל הכחול" כדאי לשים לב שהאינדיקציות הכלכליות ממשיכות להראות התרחבות, מה שמשתקף לא רק בנתוני המאקרו השוטפים (כולל סקרי מנהלי הרכש מיום שישי) אלא גם בדו"חות החברות לרבעון השלישי, שמפתיעים בימים אלה בשיעורי שיא של 86% את תחזיות האנליסטים.


גורם שעשוי להאפיל על ההתרחבות היא המשך העלייה המהירה במספר נדבקי הקורונה באירופה ובארה"ב. אך אלה עשויים באופן פרדוקסלי להיות חדשות רעות-טובות, אם ידחקו בקובעי המדיניות להגדיל את תוכניות התמריצים והסיוע באופן לא פרופורציונלי. מי שבעיקר מושפע לרעה בהקשר הזה הוא מחיר הנפט, שנמצא שוב מתחת ל-40 דולר. כרגיל, מה שחשוב בהשקעות זה התמהיל, הפיזור ואופק הזמן. מוזמנים להתייעץ.

Comments


bottom of page