. . .
top of page
  • חיים נתן

תקרות המס החשובות להשקעות ב 2022

מס הכנסה פרסם את התקרות המעודכנות ל -2022, אז מהן התקרות המס החשובות למשקיעים לשנה הקרובה:

2022

תקרת קרן השתלמות 2022:

לקרן השתלמות יש כידוע שתי תקרות רלוונטיות. תקרה אחת היא תקרה לצרכי הכרה במס לעצמאיים, והשנייה היא לצרכי פטור ממס רווחי הון. למשקיעים שבינינו התקרה השנייה היא יותר רלוונטית. אני אדגיש. נאמר ועצמאי חוסך כל שנה כ- 18 אלף שקלים בקרן השתלמות, ונאמר שכל שנה, קרן ההשתלמות שלו מניבה 7% רווח במסלול כללי אחרי דמי ניהול. הרווח המצטבר בשקלים הוא כ- 30,000 פטורים ממס רווחי הון, אשר בכל מוצר אחר היה גוזל כ- 7500 שקלים.

תקרת המס לקרן השתלמות לצרכי מס בשנת 2022 הינה 12,150 שקלים

תקרת המס לקרן השתלמות לצרכי פטור ממס רווחי הון הינה 18,960 שקלים


תקרת קופת גמל להשקעה 2022:

עוד מוצר שצובר תאוצה מדהימה, והופך להיות ברירת המחדל להשקעות בסכומים נמוכים הינו קופת הגמל להשקעה. מכיוון שלמוצר הזה ישנה אופציה לפטור ממס רווחי הון בגיל פנסיה כמשיכה כקצבה מוכרת ישנה תקרה להפקדה שנתית לכל תעודת זהות. תקרת ההפקדה השנתית לגמל להשקעה לשנת 2022 היא 72,616 שקלים


סכום קצבה מזערי לצורך תיקון 190

תקרת המס לסכום קצבה מזערית להיוון קצבה או תיקון 190, קובע מהי הקצבה המינימלית שמאפשרת

להנזיל את תיקון 190, או להוון קצבה - הפיכת קצבה להון, חלק חשוב מהשלבים ב-תכנון פרישה.

סכום קצבה מזערי לפי תיקון 3 לתקנה 190 או תיקון 190 הינו 4606 שקלים


תקרת פיצויים פטורה ממס לשנת 2022:

אמנם לא חלק ישיר מהסכומים להשקעות (כגון, תיקון 190, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה), אבל חלק חשוב מתכנון פיננסי נכון שיכול להוביל אתכם לכספים פנויים לצרכי השקעה וניהול עושר משפחתי.

תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה נכון ל 2022: 12,640


שתהיה שנת השקעות מעולה, אם חלק מהמושגים לא ברורים לכם, כתמיד - מוזמנים להגיב בתגובות, במייל או להתייעץ.64 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page