. . .
top of page
  • חיים נתן

ההזדמנות לדאוג לילדים שלנו לזמן בו הם יהיו הורים

ילד עם משחק מטוס

דווקא לאור כמות השינויים הגדולה בפוליסות הסיעוד, זה הזמן לרכוש ביטוח סיעודי לילדים במחיר של כניסה לבריכה.

חייבים לומר מילה על השינויים בפוליסות הסיעוד. בחודשים האחרונים, החל גל השינויים בתנאי פוליסות הסיעוד. ראשית, הפוליסות הולכות ומתייקרות. תהליך שרק הולך ומחריף. אין מה לעשות, מספר התביעות גדל, ועלות הכיסוי גדלה גם היא. אך הדרמה האמיתית נוגעת לפרשנות – "מיהו סיעודי".


המבחן הסיעודי כולל שש פעילויות יום יומיות שגרתיות

א. לקום ולשכב.

ב. להתלבש ולהתפשט.

ג. להתרחץ.

ד. לאכול ולשתות.

ה. לשלוט על הסוגרים.

ו. ניידות.


לחילופין, נקבע שמי שיוגדר כ"תשוש נפש" יהיה זכאי למלוא סכום הביטוח ללא קשר ליכולת התפקוד שלו בפעולות הנ"ל. על מנת להיחשב סיעודי, מוגדר במרבית הפוליסות, כישלון של מעל 50% בביצוע 3 פעולות.

או אי שליטה על סוגרים ופעולה נוספת. אך כאמור, בפוליסת החדשות, השתנו ההגדרות של ניידות ושליטה

על סוגרים. ראשית, פרשנות של המפקחת על הביטוח כי אדם ש"לא מספיק" להגיע בזמן לשירותים, ולכן לא שולט על סוגריו נחשב לאי עמידה במבחן שליטה על הסוגרים, הביאה להקשחת תנאי סיעוד אצל שתי חברות ביטוח. בעבר, הייתה קיימת הקלה כי מקרה של אי יכולת לבצע 2 פעולות, אם אחת מהן הוא אי שליטה על סוגרים, מזכה בסיעוד. כיום, על מנת להיות זכאי יידרש המבוטח לעמוד ב- 3 פעולות לפחות - גם אם אינו שולט על סוגריו.

שנית, בפוליסות האחידות החדשות, אדם אשר מצוי בכיסא גלגלים, אך מסוגל להתנייד בכוחות עצמו נחשב לנייד! שתי ההקשחות האלו, מרעות באופן משמעותי את הסיכוי לקבל פיצוי סיעודי, גם במקרה שנראה בעינינו כסיעודי ממש.

ביטוח סיעודי היה ועודנו הפתרון היחיד והנכון ביותר להבטחת מקור מימון לטיפול היקר בבן משפחה סיעודי ואשר בזכותו ניצלות משפחות רבות מקריסה וקטסטרופה כלכלית.

תכלס, לנו זה כנראה כבר דיי אבוד. עלות ביטוח סיעודי טוב לבני 30 ומעלה הופך להיות יקר מאוד אך הנקודה החשובה היא שניתן לרכוש גם פוליסת סיעוד לילדים מעל גיל 3. היתרון המרכזי ברכישת פוליסת סיעוד לילד הינו החיסכון הרב והעלות הזולה מאוד שישלם הילד במהלך תקופת הפוליסה. מכיוון שחברות הביטוח מתמחרות את הסיכון בילד סיעודי כאפסי, החיסכון שיכול להיות מרכישת ביטוח לילד יכול להיות עשרות אלפי שקלים ואפילו מאות אלפים. ניתן לרכוש סכום פיצוי גדול מאוד בגיל צעיר ולסלק את הפוליסה (להפסיק לשלם) כעבור מספר שנים כך שהילד יישאר עם סכום ביטוח מכובד לשארית ימי חייו ללא צורך בתשלום פרמיה.


עלות ביטוח סיעוד לילד קטן, נמוכה מעלות קצבת הילדים, ומבטיחה להם שקט לכל החיים בעלות נמוכה מאוד (פחות מעלות יום הולדת) חלון ההזדמנויות הולך ונסגר. הפוליסות הופכות להיות יקרות וקשוחות הרבה יותר.


23 צפיות0 תגובות
bottom of page