. . .
top of page
  • חיים נתן

ושוב השעון הסיעודי מתקתק

פצצת הסיעוד מתקתקת כבר כמה שנים. התקדמות הרפואה הפכה את תוחלת החיים לארוכה יותר,

גם אם זה במחיר של אוכלוסייה מבוגרת שנזקקת לשירותי סיעוד יקרים וארוכים יותר.

בשינוי הזה נמצא המשולש של חברות הביטוח, ביטוח לאומי והמבוטחים.

אחות סיעודית בבית סיעודי פרטי

כל כמה חודשים מזדעזעת המדיה החברתית מסיפור של חברת ביטוח שלא מוכנה לשלם את קצבת הסיעוד לקשישה או קשיש עקב איזה שורה בפוליסה. ובעקבות כל מהומה כזאת המפקחת על הביטוח מוסיפה עוד מגבלות על חברות הביטוח.


המגבלה המשמעותית האחרונה הייתה ההגדרה של מהי "אי שליטה על סוגרים", בעקבות ההגדרה של משרד האוצר הובהר כי קשיש שאינו נייד, ואינו יכול להגיע בזמן לעשות את צרכיו יוגדר ככזה שאינו שולט על סוגריו. בעקבות ההבהרה הזאת מיהרו רוב חברות הביטוח להקשיח את תנאי פוליסות הסיעוד ולהקשות על ההגדרה של "מיהו סיעודי".

עכשיו עולה הנושא שוב לכותרות כאשר בפברואר הוציאה המפקחת על הביטוח הנחיות חדשות המקשות על חברות הביטוח לדחות תביעות סיעוד, כגון שימוש בחוקרים פרטיים סמויים, נימוק של מצב רפואי קודם שלא נשאלה לגביו שאלה וכו'. כנראה שגם פה לא יישארו חברות הביטוח אדישות ויעלו את מחירי הביטוח (פרמיות) בקרוב. כפי הנראה – חודש מאי יהיה החודש האחרון למחירים הישנים.


ומסביב לכל זה, ישנה עננה בדמות ביטול פוליסות הסיעוד הקולקטיביות. פוליסת קולקטיב, הינה פוליסה שמאחדת אנשים בגוף מסוים כגון ארגון, ועד, מקום עבודה ומעניקה להם פוליסה קצובה בזמן במחיר זול יחסית. כבר ב- 2012 התייחסו באוצר לבעיה של פוליסות הסיעוד הקולקטיב וביקשו להפסיק את המכירה שלהן. הבעיה היא שבגלל שהפוליסה קצובה בזמן, עלולה חברת הביטוח פשוט לא לחדש אותה, או לחדש אותה במחירים יקרים. וכך, מבוטח ששילם תקופה מסוימת לביטוח סיעודי, יכול פשוט למצוא את עצמו בלי ביטוח למרות ששילם.


ומאז, בכל שנה, "עומדות להסתיים" פוליסות הסיעוד הקולקטיביות, וכל שנה איום בשביתה כללית במשק בגלל זה דוחה את זה בעוד שנה. השילוב של כל הגורמים האלה הופך שוב את הביטוח הסיעודי לפצצה, כאשר החברות מאיימות להעלות מחירים, משרד האוצר מקשיח תנאים, והמבוטחים נשארים מבולבלים.

מה עושים? מה שיש ישן ובפרמיה קבועה הוא כפי הנראה זול וטוב. מה שיש בפרמיה משתנה, דורש בירור, ואם אין, בודקים אם כדאי.27 צפיות0 תגובות
bottom of page