. . .
top of page
  • חיים נתן

עקוב אחרי...

משרד האוצר יוצא בעוד מהלך של קרן עוקבת. מה זה והאם אתם עלולים להיפגע מזה?

אדם נעקב

משרד האוצר יוצא בחודשים הקרובים בעוד מהלך של קרן עוקבת. למי שלא זוכר, אזכיר שקרן עוקבת היה מהלך של משרד האוצר מ-2016 שמטרתו איחוד קרנות פנסיה לא פעילות לתוך קרן הפנסיה הפעילה.

הבעיה הקיימת בשוק היא שכמעט 50% מחשבונות הפנסיה בחברות ניהול הפנסיה הינם לא פעילים. דבר היוצא אי סדר ועלויות גבוהות למבוטחים. הסיבה לעלויות הגבוהות, נובעת מכך שלרוב, קרנות לא פעילות נושאות דמי ניהול מקסימליים. לכן מפעיל משרד האוצר מהלך אוטומטי כמעט של איחוד חשבונות פנסיה לא פעילים.

איך יבוצע המהלך?

משרד האוצר יודע שאתם לא פותחים מכתבים מקרנות הפנסיה, ולכן בקרוב ישלח לכם מכתב שינוסח באופן כזה, שאם אתם לא עונים לו, אתם נכללים במהלך. לאחר מכן יחפש משרד האוצר חשבונות לא פעילים עבורכם ויאחד אותם באופן אוטומטי בעבורכם.

נהדר! משרד האוצר עובד בשבילי...

אז זהו שלא! (זהירות קטע מורכב מגיע) קרנות פנסיה פעילות ולא פעילות משלמות קצבת שארים במקרה מוות. הכוונה היא שבמקרה מוות חלילה של העמית, ישולם לאיש/ה ו/או לילדים סכום חודשי המורכב ממספר פרמטרים. אחד מהפרמטרים שאינו משפיע הוא גובה הצבירה בקרן. זאת אומרת, שאם משרד האוצר יאחד לכם קרנות פנסיה, הדבר עלול לפגוע בחשובים שלכם במקרה אסון!

כך שאם יש לכם קרנות פנסיה לא פעילות, עם סכום צבור של כ- 100 אש"ח, חשוב להתייעץ בהקדם, ויכול להיות שכדאי לכם להעביר אותם לקופת גמל על מנת לשמור עליהם כסכום חד פעמי במקרה מוות חלילה.

לסיכום:

המהלך הזה הוא מהלך טוב. לפעמים אני רואה לקוחות עם מספר רב של קרנות לא פעילות שבחלקם כמה אלפי שקלים בלבד. אבל המהלך הזה גם עלול לפגוע בכם. אם יש לכם קרן לא פעילה בה יש סכום צבור של כמה עשרות אלפי שקלים - כדאי לכם להתייעץ בהקדם.

44 צפיות0 תגובות
bottom of page