. . .
top of page
  • חיים נתן

האם עובדים עלינו בביטוח הסיעודי בקופת חולים?

כמה יקר הביטוח הסיעודי של קופת חולים?

נושא הסיעוד לאוכלוסיית הגיל השלישי, הוא נושא קשה, המעורר אמוציות רבות. כל מי שהיה לו הורה או קרוב משפחה סיעודי, לרוב מדבר בכאב על העלויות הגבוהות, ונזכר בחלחלה במערכת הייסורים שעבר על מנת לקבל

את הפיצוי הסיעודי מביטוח לאומי או חברות הביטוח.

ביטול ביטוח הסיעודי הקולקטיב הפרטי, יחד עם המחיר הזול לכאורה ותפיסה מוטעית כי הביטוח הוא של קופות החולים (כאשר בפועל הוא של חברות ביטוח) הביאו לכך שכמעט חצי מאוכלוסיית המדינה מבוטחת בביטוח סיעודי דרך קופות החולים. אבל מסתבר שהביטוח הזה, בחלק מהמקרים הוא יקר ונחות מהאלטרנטיבות האחרות בחברות הפרטיות.

מה זה בכלל ביטוח סיעודי קופת חולים?

הביטוח הסיעודי בקופות החולים, הינו כיסוי אחיד שניתן על ידי חברות הביטוח לחברי קופות החולים. ברפורמה ב- 2016, אוחדה הגדרת הסיעוד והתנאים, על מנת שהכיסוי יהיה אחיד בין החברות ולקוח שירצה לעבור קופת חולים, יוכל לעבור גם בין הביטוחים הסיעודיים מבלי שהמעבר ייפגע בו.


הביטוח הסיעודי בקופת חולים, תלוי בגיל בו התחלתם לשלם את הביטוח הסיעודי. חשוב להבין את זה, כי בניגוד לעבר, בו הביטוח הסיעודי היה חלק מהביטוח המשלים, כיום נדרשת הצטרפות לביטוח דרך הקופה או מוקד טלפוני של חברת הביטוח. כך למשל, מבוטח בקופת החולים הכללית, צריך לעבור הצהרת בריאות במוקד ייעודי של חברת הביטוח הראל על מנת להתקבל. מי שהצטרף עד גיל 49 יהיה זכאי להחזר של 5500 שקל לסיעוד בבית, ועד 10,000 שקל במוסד (עד 80% מהחזר העלות במוסד סיעודי). הכיסוי בקופות החולים הינו לתקופת סיעוד של חמש שנים. סכום זה יורד עם הגיל. כך שלמשל, לקוח שהצטרף לביטוח הסיעודי של קופת החולים בגיל 66 יהיה מכוסה על 3500 שקל בלבד לסיעוד בבית.


על מנת להנגיש את הביטוח לקבוצות רבות ככל האפשר, רצו שמחירו יהיה זול, ולכן פיצוי שניתן לקבל ממקומות אחרים, כגון ביטוח הרכב, לא מכוסה בביטוח הסיעודי של קופת החולים. כך שבמקרה של אירוע סיעודי מתאונת דרכים, תאונת עבודה או אירוע טרור – לא יינתן פיצוי עבור הסיעוד, למרות שייתכן והמבוטח סיעודי. כמו כן, על מנת להקל על הגלולה, המחיר בפוליסת הסיעוד של קופות החולים הינו מחיר משתנה העולה עם הגיל, ומייצג את הסיכון של המבוטח להיות סיעודי. למשל מבוטח בגיל 20 בקופת חולים כללית ישלם כ-10 שקלים לחודש, ואילו מבוטח בגיל 71 ישלם כ- 188 שקלים לחודש תמורת כיסוי של הביטוח הסיעודי. אם הצטרף בגיל 66 יכסה אותו כנגד 3500 שקלים בלבד.

נסכם עד כאן: ביטוח סיעודי קופת חולים: גיל 20 -עלות 10 שקלים. גיל 71. עלות 188 שקלים.


על מנת להבין מדוע המנגנון הזה גרוע למבוטח, נבין את המנגנון בביטוח הסיעודי הפרטי. בביטוח הסיעודי הפרטי ניתן לקבוע מחיר קבוע בכל גיל (הדבר נקרא פרמיה קבועה). גיל הכניסה בו המבוטח נכנס לביטוח הסיעודי יקבע את המחיר לכל החיים. כך למשל מבוטח בחברת מנורה בגיל 21 ישלם כנגד כיסוי של 5500 שקל לחמש שנים 54 שקלים. והמחיר יהיה זהה גם בגיל 71.

נסכם עד כאן: ביטוח סיעודי פרטי: גיל 20 – עלות 54 שקלים. גיל 71 עלות 54 שקלים.

מכיוון שמנגנון המחיר בחברות הביטוח הוא תשלום בפרמיה קבועה. בכל שנה בה אנו משלמים נצברים לטובתנו זכויות. הזכויות האלו נקראות בשפה המקצועית ערכי סילוק. ומשמעותן היא שככל שנשלם יותר זמן, כך נצבור יותר זכויות, ונוכל לבטל את הביטוח הסיעודי ולהישאר מבוטחים על הסכום שחסכנו.

נסכם:

ביטוח סיעודי קופת חולים: גיל 20 -עלות 10 שקלים. גיל 71. עלות 188 שקלים. הפסקנו לשלם בגיל 71. נשארנו מבוטחים על 0 שקלים. הכל הלך לאיבוד!

ביטוח סיעודי פרטי: גיל 20 – עלות 54 שקלים. גיל 71 עלות 54 שקלים. הפסקנו לשלם בגיל 71.

נשארנו מבוטחים על כ- 3000 שקל לחודש. מבלי לשלם יותר!

אבל אם אתם מתחילים להבין את הבעיה, ישנה עוד בעיה גדולה שתשנה את כל התמונה. בעצם, בעוד שהמחיר בחברת הביטוח הינו קבוע, המחיר בקופות החולים ישתנה לא רק עם הגיל, אלא גם עם השנים!

למשל – בוא נסתכל על גבר בין 40. כיום הוא ישלם בחברת הראל בביטוח של קופת חולים כללית מחיר של כ- 38 שקל. זול ללא ספק. בעוד 12 שנה, יעלה גם המחיר עקב הגיל, וגם המחיר האבסולוטי, כך שבשנת 2031 למשל, כשהוא יהיה בן 52. הוא ישלם 192 שקלים לחודש. שזה מחיר הגבוה יותר מהמחיר היום לבן 71!

שוב נסכם:

ביטוח סיעודי קופת חולים: גיל 20 -עלות 10 שקלים. גיל 71. עלות – לפחות 358 שקלים על פי טבלאות המחיר הידועות היום. אם הפסקנו לשלם בגיל 71. נשארנו מבוטחים על 0 שקלים. הכל הלך לאיבוד!

ביטוח סיעודי פרטי: גיל 20 – עלות 54 שקלים. גיל 71 עלות 54 שקלים. הפסקנו לשלם בגיל 71. נשארנו מבוטחים על כ- 3000 שקל לחודש. מבלי לשלם יותר!

בעצם, הביטוח הסיעודי הקולקטיבי של קופות החולים, הוא יקר יותר, נחות יותר בכיסויים,

ואין לנו בכלל ודאות לגבי המחיר בעתיד.


כמה מספרים שימחישו את גודל העיוות בתפיסה:

גבר בין 35, שיתחיל היום ביטוח סיעודי קופת חולים, צפוי לשלם יותר מ- 100 אש"ח במצטבר במשך כל חייו עבור הכיסוי. כאמור, כיסוי שלא מכסה סיעוד מתאונת דרכים למשל. אם העלות בגיל 70 תגיע ל- 400 שקלים, והוא יחליט לבטל את התשלום החודשי, הוא שילם עשרות אלפי שקלים לחינם, ויישאר ללא כיסוי.

אגב, איזה סכום תעדיפו לשלם בכל חודש בפנסיה? 400 שקלים לחודש. או כ- 100 שקלים לחודש?

בחברת ביטוח פרטית, העלות המצטברת תהיה כ- 66 אש"ח בלבד, והכיסוי כולל סיעודי מתאונה.

הביטוח הסיעודי בקופת החולים מתייקר, ככלל אצבע ניתן לאמר שלגברים וילדים זול יותר ונכון יותר לעשות ביטוח סיעודי פרטי, ולבטל את זה של קופת החולים. ולנשים יש לבחון את הפערים. יש לציין כי הביטוח הפרטי כולל כיסוי לתאונת דרכים, אך לא כולל פיצוי במחיר גבוה יותר לאשפוז במוסד. והמחיר קבוע.


אנחנו לא יכולים לנחש ולהמר מה תהיה עלות הכיסוי בקופת החולים עוד 30 שנה, מכיוון שאין טבלאות כאלו. אך אם תוחלת החיים תמשיך להתארך, ניתן להעריך שהכיסוי יעלה עוד יותר, והפער לטובת חברת הביטוח יגדל.


אדם מבוגר בפנסיה מקבל טיפול סיעודי

*רוצים לדעת מה מתאים לכם? אין דרך קלה, יש צורך בסימולטור - התייעצו איתנו!


bottom of page