. . .
top of page
  • חיים נתן

ביצועי נכסים פברואר 2019

פברואר 2019 המשיך את ראלי ינואר שמסתיים לו בחודש מרץ, אבל זה כבר נושא אחר.

כשבוחנים את תשואות המוצרים השונים מתחילת השנה - אין ספק יש מנצל אחד וזה אלטשולר שחם.

גרף ביצועי נכסים פברואר 2019

עם זאת, בבחינה של המוצרים מתחילת 2018. התמונה אחרת. המוצרים האלטרנטיביים ממשיכים את הזחילה אלטשולר שהגדילו חשיפות לתוך הירידות, ונכנסו (לדבריהם) לשנת 2019 בחשיפה מנייתית מקסימליות- מצליחים להניב ביצועי יתר על כל השוק באופן ממש בולט. בהשמך לכך, המוצרים שקשורים לשוק ההון

הניבו תשואה מאוד גבוהה, הרבה מעבר לנכסים האלטרנטיביים. בהתאם לכך, הפוליסה בהכשרה בניהול אלטשולר שחם ותיקון 190 של אלטשולר שחם, הניבו את הביצועים הטובים ביותר, עם צמיחה של כחצי

אחוז לחודש בממוצע בטובים שביניהם.

גרף ביצועי נכסים אלטשולר שחם

*שוב אציין שאין להסיק מביצועי עבר לביצועי העתיד, וניהול התיקים אינו מדגם מייצג.


28 צפיות0 תגובות
bottom of page