. . .
top of page
  • חיים נתן

ביצועי נכסים עד אפריל 2019

תחילת השנה נפתחה בעוצמה. ובהתאם, מי שישב בחשיפת מנייתית גבוהה עשה תשואה גבוהה יותר מאלו

שנשארו בקונספט השמרני של סוף 2018. למרות העליות החדות שנרשמו במוצרים שחשופים למניות,

כשמתסכלים על תשואה מתחילת 2018, עדיין חלק מהנכסים האלטרנטיביים מנצחים בביצועים.

גרף ביצועי נכסים עד אפריל 2019

מה יקרה במאי?

מתחילת חודש מאי מתאפיין השוק בירידות חדות. ולכן, כפי הנראה התמונה תתהפך. אם בשבוע האחרון של החודש לא יהיה תיקון משמעותי בשווקים, הרי הגופים שחשופים באופן אגרסיבי למניות יציג תשואה שלילית משמעותית. מה שיכול לשנות חלק מהתמונה הוא החזקה באגרות חוב ארוכות. החשש ממלחמת סחר, והבנה כי כנראה הריבית בארה"ב לא תעלה בקרוב, הביאה לירידה מאוד משמעותית בתשואות האג"ח האמריקאי לעשר שנים. ובהתאם - לרווחים משמעותיים למי שהחזיק מעמד ארוך.


bottom of page