. . .
top of page
  • חיים נתן

מה הכסף שלי עשה החודש?

חודש אוקטובר וספטמבר השאירו את החששות הקלילים שמא הסתיים הראלי מאחור. וחלק גדול מאפיקי ההשקעות המנייתים עלו ב-2 עד 3 אחוזים בחודשיים האלו במצטבר. אם נוסיף לזה את התיקון המטורף שעשתה מניית טבע שעלתה כהרף עין כמעט מסביב 6 דולר ל- 10 דולר, הרי שגם מדד תל אביב 35 משתתף בחגיגה.


בעליות חדות שכאלו, ברור שמי שסולידי יותר, או מחזיק נכסים בלתי סחירים, מניב תשואת חסר משמעותית, וכך בבחינה ביצועים מתחילת 2019, ברור שמי שמנצח אלו האפיקים שמחזיקים 100% נכסים סחירים - ואלו הם ניהול תיקים, ופוליסת החיסכון של אלטשולר בהכשרה. (אם נתעלם לרגע ממונטרו שמתאים ללקוחות כשירים בלבד).

פוליסת החיסכון של הכשרה שמנוהלת על ידי אלטושלר עלתה בכמעט 13 אחוז מתחילת השנה

(להזכירכם, אני מנכה דמי ניהול ממוצעים), תיקון 190 של אלטושלר עלה 12.4 ואפילו תורם לכם הטבות מס בדמות מס רווחי הון מופחת. לאחר מכן בבדיקה שלי, תיקי השקעות עם 30% מניות. אציין שהביצועים בממוצעים שלי יפים, בעיקר בגלל גוף אחד שהניב תשואה גבוהה במיוחד בניהול התיקים ,

אבל בהתאם - גם ירד בחדות בשנת 2018.


בחינת הביצועים מתחילת המדגם שלי, אין שינוי דרמטי בתוצאות ביחס לפרסום הקודם
בחינת הביצועים מתחילת המדגם שלי, אין שינוי דרמטי בתוצאות ביחס לפרסום הקודם

המוצרים האלטרנטיביים, פוליסות החיסכון ותיקון 190 ממשיכים לנצח את ניהול התיקים. בגישת המשל הידוע של הצב והארנב - עדיף לזחול בערך בחצי אחוז נטו בשנה. מאשר לרדת שנה אחת, ובשנה מאחר לכן להנבה ספרינט של 10% תשואה.

אדגיש שוב, שאין האחד בלי השני. ניהול הכסף צריך להיות מורכב מהשקעת עוגן מפוקחת ונזילה, ולוויינים מפוזרים בעלי מתאם נמוך ככל האפשר להשקעת העוגן.


bottom of page