. . .
top of page
  • חיים נתן

4 משימות בנושא השקעות לפני שהשנה מסתיימת

נשאר עוד מעט יותר מחודש עד סוף השנה. וישנן מספר הקלות מס או תכנוני מס שניתן לעשות בשנה הזאת. חלקם שווים לכם אפילו אלפי שקלים.

שעון


המשימות:

1. מכירה רעיונית של פוליסות חסכון לפי סעיף 125ד- אלפי שקלים מתנה.

לפוליסת חסכון, ישנה הטבה ייחודית. אם נולדתם לפני או במהלך שנת 1948, המדינה פוטרת אתכם מרווחים בסך כ-13,440 שקל ליחיד או כ- 16,000 לזוג. אין עוד מוצר כזה במדינת ישראל, הפוטר אתכם מאחוז מסוים מהרווחים, ומי שזכאי לזה חייב לנצל את זה עד סוף השנה.


נדגים: נאמר ויש לי פוליסת חסכון בסך חצי מיליון שקל. והרווח השנתי של הוא 25,000 אש"ח (השנה כנראה הרווח גדול יותר). אם אני יחיד שנולד בשנת 1948 או לפניה. הרי שהמדינה פוטרת אותי מרווחים בסך 13,400 שקל. כך שבעצם אשלם מס רק על 11560 שקלים. מדובר בחסכון של 25% מס רווחי הון על 13400 - יותר מ- 4000 שקלים. כאמור - מתנה.


לצערי, זה אינו מהלך פשוט. יש למלא טופס מכירה רעיונית דרך המשרד, לאחר מכן חברת הביטוח משלמת את המס למס הכנסה, ומוציאה אישור על תשלום המס. בשנת 2020 יש לדרוש את המס ממס ההכנסה דרך הגשת דוח שנתי (למי שמגיש) או החזר מס. למרות הסיבוכיות היחסית, בשנת עליות כמו של השנה, מדובר בכמה אלפי שקלים מתנה. על הטפסים להגיע לחברת הביטוח עד אמצע דצמבר.


2. הפקדה נוספת לגמל להשקעה עד התקרה

קופת גמל להשקעה הינה מכשיר השקעה חדש יחסית (מסוף 2016), עם דמי ניהול נמוכים יחסית למכשירים האחרים. כמו כן, בתיאוריה, קיימת במוצר הזה הטבת מס בדמות משיכת קצבה אחרי גיל 60 פטורה ממס למי שמעוניין. (יש לציין שאין ועדת כספים, ולכן אין תקנות כאלו כרגע- ולכן זה מתקיים בתיאוריה בלבד)

ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה מוגבלת לכ-71 אש"ח לשנה. אם הפקדתם השנה סכום קטן יותר. ניתן להגדיל את ההפקדה, ולהפקיד שוב ב-2020.

על הכסף להגיע לחברה המנהלת כשבוע לפני סוף דצמבר.


3. קיזוז רווחי הון מול הפסדי הון

למרות העליות המוכבדות במניית העם (טבע) בחודש האחרון, מרבית מחזיקי מניית טבע נמצאים בהפסד עמוק בנייר. מול הנייר הזה, ואחרים שכמותו, ישנם רווחי הון בניירות רבים.

ניתן לקזז את ההפסדים מול הרווחים, בטח אם השנה מימשתם הפסדים. לצורך זה יש לפנות לגוף שמחזיק לכם את הניירות ולהתייעץ איתו. קיזוז רווחים/הפסדים הינו קלנדרי, ויש לכם כחודש וקצת לבצע את זה.


4. הפקדה נוספת לתיקון 190 / תקנה 190

הפקדה לתיקון 190 הינה כהפקדה לפנסיה לעצמאים. לכן, בכל הפקדה, ישנו רכיב שנקרא קצבה מזכה, שניתן למשוך אותו ואת הרווחים בגינו רק כקצבה. גובה הרכיב הזה הינו כ- 35 אש"ח לשנה והוא מעניק גם ניכוי/זיכוי במס.


לרוב המשקיעים, זהו הרכיב שאנשים מעוניינים בו בהשקעה לפי תיקון 190, והם מעוניינים להימנע ממנו ככל האפשר. לכן, אם הפקדת השנה לתיקון 190 מעל 35 אש"ח. הרי שניתן להפקיד שוב, ולא יוקפא/יצבע הסכום הזה שוב. להבדיל, אם תפקידו בינואר 2020, הרי ששוב תאלצו להקפיא 35 אש"ח.

על הכסף להגיע לחברה המנהלת כשבוע לפני סוף דצמבר.44 צפיות0 תגובות
bottom of page