• חיים נתן, CFA

מה זה סעיף 14, והאם זה טוב לי?


*** אין לראות באמור לעיל תחליף ליעוץ משפטי ***

סעיף 14 מסדיר את חלוקת כספי הפיצויים בסיום העסקה. ניתן לאמר שעל פי סעיף 14 כספי הפיצויים שהופקדו לקופת גמל/קרן פנסיה/ביטוחי מנהלים יבואו במקום חוב הפיצויים של המעסיק.

על מנת להבין את משמעות סעיף 14, יש להבין מהי המשמעות של פיצויי פיטורין.חוק פיצויי פיטורין, בקצרה, אומר שבזמן שעובד מפוטר, וכאשר הוא זכאי לפיצויי פיטורין הוא יקבל פיצוי של חודש על כל שנת עבודה על פי השכר החודשי האחרון. חוק פיצויי הפיטורין המקורי לא משחרר כספי פיצויים לעובד במקרה של התפטרות.


אם נניח שהמעסיק בוחר להפריש בכל חודש את החלק היחסי של המשכורת לחסכון פנסיוני לטובת פיצויים, הרי שהפקדה של 8.33% מהשכר בכל חודש,תשלים ל- 100% שכר חודשי בשנה.


על פי סעיף 14 , הפקדות אלו יגיעו במקום פיצויי פיטורין.

הכוונה היא שאם המעסיק מפקיד 8.33% לפיצויי פיטורין, הרי בזמן פיטורין - הוא פטור מתשלום נוסף.

צו הרחבה לפנסיית חובה מאפשר למעסיק להפקיד 6% לפיצויים. במקרה כזה, בעת פיטורין - על המעסיק להשלים את ההפרש שהוא 28% מהשכר החודשי האחרון.


פעמים רבות אני נשאל על ידי עובדים, האם הם חתומים על סעיף 14?

על פי החוק, על מנת שסעיף 14 יחול, הוא חייב להיות מפורש בהסכם ההעסקה, והניסוח המסורבל של החוק, חייב להופיע כנספח עליו חותמים המעסיק והעובד:

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר ע"י שר העבודה ובמידה שאושר".


מה קורה אם העובדים לא חתמו על סעיף שכזה?

נהוג לראות את ההפקדה לפנסיית חובה,שהחלה בשנת 2008 ככזו שטומנת בחובה את סעיף 14.


עכשיו נותר לנו להבין- האם עלי כעובד חל צו ההרחבה לפנסיית חובה?

א. מתי התחילו ההפקדות - אם ההפקדות התחילו לפני שנת 2008, הרי שלא ייתכן וחלות עליהן צו ההרחבה שחל רק ב- 2008. (זו הסיבה שמעסיקים רבים החתימו נספחי העסקה לעובדים שהחלו לפני שנת 2008)

ב. אחוזי ההפקדה. אחוזי ההפקדה על פי צו ההרחבה הינם: 6% תגמולי עובד, 6.5% תגמולי מעסיק ו-6% לפיצויים. אם המעסיק מגדיל הפקדות ל- 8.333% הרי שהוא חורג מצו ההרחבה, ועל מנת לקיים את סעיף 14, עליו להודיע לעובד ולקופה על קיום סעיף 14 גם על החלק העודף של הפיצויים

ג.שכר - צו ההרחבה לפנסיית חובה קובע שפנסיה תשולם עד שכר ממוצע במשק. ככל שזה נשמע מפתיע, עובדים ששכרם מעל השכר הממוצע במשק, נתפשים ככאלו שלא חל עליהם סעיף 14 באופן אוטמטי.


ולמה כל זה איכפת לי?

תסלחו לי על הסלנג - אבל נשאלת השאלה - בשורה החתונה מה זה משנה לי כעובד - הרי כיום המעסיקים משחררים את הפיצויים בכל מקרה. לא?


ניקח דוגמא פשוטה:

ליאור התחיל לעבוד בשנת 2009 בשכר של 4000 שקל לחודש. עם השנים עלה שכרו במספר פעימות ל- 20 אשח לחודש.

בשנת 2019 פוטר ליאור. נניח לצורך הפשטות, שהמעסיק הפקיד לליאור 8.333 לפיצויים.

במקרה שאין סעיף 14: המעסיק יחוייב לשלם לליאור שכר אחרוןX השנים = 200,000 שקלים

במקרה שיש סעיף 14, יקבל ליאור את סכום הפיצויים הצבור, שחלקו חושב גם על שכר של 4000 שקלים לחודש, ולכן סביר להניח שישנה פגיעה של עשרות אלפי שקלים בפיצויי הפיטורין אותם יקבל ליאור.


דוגמא זו ממחישה את החשיבות בסעיף 14, וזאת בדוגמא פשוטה שאפילו לא כללה תתי אפשרויות כגון הפקדה לפי 6% לפיצויים


סעיף 14, מסדיר את חלוקת הפיצויים לעובד. שינויים בתחום, כגון הקשחת התנאים בעבורם המעסיק יכול להשאיר את הפיצויים אצלו, הפכו את סעיף 14 לכמעט מיותר מבחינה זו. עם זאת, לסעיף 14 ישנה חשיבות גבוהה לגבי הסכום שמגיע לכם בעת פיטורין

*** אין לראות באמור לעיל תחליף ליעוץ משפטי ***#מתכנןפיננסי #תכנוןפיננסי

68 צפיות0 תגובות

אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתידהתוכן במסמך זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראותו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים במסמך זה או להתחייבות להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן מסמך זה אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים במסמך זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות ולפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות במסמך זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי או לגרוע מחובת בדיקת נאותות של המשקיע עצמו את ההשקעה.

 השיא בוטיק סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מ,  הינה בעלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר.

  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

ניהול תיקי השקעות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי